skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Afyon Kıymet Takdirine İtiraz

Giriş

Afyon kıymet takdirine itiraz davası nasıl açılır? Ortaklığın giderilmesi davasından sonra veya İcra takiplerinde borçluya ait gayrimenkulün satış işlemi yapılmadan önce bilirkişi tarafından bu yerin değeri belirlenir. Bu bilirkişi raporu ilgililere tebliğ edilir. İlgililer süresi içerisinde belirlenen bedelin yanlış olduğunu veya bilirkişilerin ehil olmadığı ya da usulüne uygun şekilde teşekkül etmediği yeni bilirkişi görevlendirilmesi gerektiği iddilarına dayanarak kıymet takdirine itiraz davası açabilir.

Süre

Afyon kıymet takdirine itiraz davasına ilişkin evraklar borçluya, alacaklıya ve icra takibinde ilgili kişilere tebliğ edilmektedir. Bu tebliğ işleminden başlayarak 7 gün içinde kıymet takdirine itiraz davası açılabilir. Bu süre usulsüz tebligat halinde bu belirtilerek öğrenme tarihinden de başlayabilmektedir.

Yetkili ve görevli mahkeme


Kıymet takdirine itiraz yetkili mahkeme haciz işleminin yapıldığı icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesidir. Görevli mahkeme ise icra hukuk mahkemesidir. Ortaklığın giderilmesi davasında kıymet takdirine itirazlar kararı veren sulh hukuk mahkemesine yapılır.

Kıymet Takdirine İtiraz Satışı Durdurur Mu


Kıymet takdirine itiraz icra takibinde satışı durdurmaktadır. Kıymet takdirine itiraz halinde kararın kesinleşmesinden itibaren 2 yıl içinde aynı konuda kıymet takdirine itiraz davası açılamamaktadır.

Usul

Şikayet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması halinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi halde başka bir işleme gerek olmaksızın şikayet kesin olarak reddedilir. Uygulamada bu bedelin önceden belirlenmesi taraflardan beklenilemeyeceğinden davayı açana ihtar göndererek kesin süre verilmekte bu süre içerisinde masraf ve ücreti yatırması kendisinden beklenilmektedir.

Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez.

Kıymet takdirine itirazın incelenmeksizin reddedilmesi ihalenin feshi nedenidir. Kıymet takdiri ile satış tarihi arasında iki yıllık sürenin geçirilmiş olması halinde borçlu talep etmese dahi İcra Dairesince yöntemince bir kıymet takdiri yapılarak, bu değer esas alınıp, satışa gidilmesi gerekir.

afyon kıymet takdirine itiraz

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu afyon kıymet takdirine itiraz olarak da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk