skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu nedir? Hakkı olmayan yere tecavüz suçu, bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerinin malikmiş gibi tamamen ya da kısmen işgal edilmesi veya sınırlarının…

Elbirliği Mülkiyetin Paylıya Çevrilmesi

Elbirliği Mülkiyetin Paylıya Çevrilmesi Elbirliği mülkiyetin paylıya çevrilmesi, Elbirliği mülkiyeti, kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetidir. Elbirliği mülkiyeti sonlandırılarak paylı mülkiyete çevrilmesi…

Mala Zarar Verme Suçu

Mala Zarar Verme Suçu Mala zarar verme suçu, Türk Ceza Kanunu (TCK) md. 151 ve devamında düzenlenmiştir. Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden,…

Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması

Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu nedir? Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu, başkasına ait banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı bir şekilde kullanılması veya başkası adına sahte…

Gasp Suçu

Gasp suçu nedir Gasp suçu (yağma suçu olarak da bilinir), zilyetliği başkasına ait bir menkul malın “cebir” veya “tehdit” kullanılarak alınmasıyla oluşur. Gasp suçuna konu olan mal, menkul bir maldır.…

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu Nedir Hırsızlık suçu kanunda genel itibariyle basit ve nitelikli olarak iki türe ayrılmaktadır Ayrıca hırsızlık suçunun özel halleri de bulunmaktadır. Örnek olarak kullanma hırsızlığı, müşterek malların hırsızlığı, bir…

Vasiyetnamenin tenfizi

Vasiyetnamenin tenfizi Vasiyetnamenin tenfizi davası, miras bırakanın ölümüyle birlikte elyazılı vasiyetnamesi, resmi vasiyetnamesi işleme alınır. Bu vasiyetnamelerde mirasbırakan kendi mirasçılarına bir şey bıraktığı gibi başka kimselere de yani atanmış mirasçılara…

Ölüm Karinesi

Ölüm Karinesi Nedir Türk Medeni Kanunu'nun 31. maddesi, sağ olmanın ve ölümün ispatıyla ilgili bir konuyu ele alınmıştır. Bu maddeye göre, bir kişinin ölümü ispat edilemese bile kesin bir ölüm…

Zorunlu deprem sigortası DASK

Zorunlu deprem sigortası nedir Zorunlu deprem sigortası DASK, Türkiye'de yapılan bir düzenleme ile binaların ve insanların deprem riskine karşı sigortalanmasını zorunlu hale getirilen bir sigorta türüdür. Bu sigorta, binalarda oluşabilecek…