skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Senedin talili

Senedin talili nedir? Hangi hallerde senetten kaynaklanan davalarda ispat yükü yer değiştirir? Bonoda ispat yükü hangi durumlarda yer değiştirmektedir? Giriş Yerleşik Yargıtay kararlarında ve öğretide de kabul edildiği gibi, bonolara…

Fatura İcra Takibi

Giriş Fatura icra takibi nedir? Hangi amaçla düzenlenir? Fatura tek başına alacağı ispat eder mi? Faturaya itiraz edilebilir mi? Fatura Nedir? TTK.m.21'de:" (1) Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş…

Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun iptali davası nedir? Tasarrufun iptali davasının çeşitleri nelerdir? 5 yıllık süre geçse dahi tasarrufun iptali davası açılıp hak talep edilebilir mi? Giriş Tasarrufun iptali davası TBK.m.19a göre genel muvazaa…

Ticaret Unvanının Korunması

Ticaret unvanının korunması nedir? Ticaret unvanı zorunlu mudur? Ticaret unvanı devredilebilir mi? Ticaret unvanı nasıl korunur? Giriş Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle…

Senet nasıl düzenlenir

Senet nasıl düzenlenir? Teminat senedi nedir? Senette iki farklı ödeme tarihi varsa ne olur? Senette iki farklı borç miktarı yazıyorsa hangisi öncelikli olacaktır? Senette Zorunlu Unsurlar MADDE 776– (1) Bono…

Afyon mermer idari para cezası

Afyon mermer idari para cezası nedir? Nasıl iptal edilebilir? İDARİ PARA CEZALARI: 1.Madencilik Faaliyetinde İzinler-Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya on…

Afyon Mermer Haciz

Afyon mermer haciz nasıl yapılır? Neler haczedilebilir, neler haczedilemez? Blok mermer haczedilebilir mi? Mermer ocağının tamamı haczedilebilir mi? Afyon Mermer Haciz Cevherlerin rehni: Madde 39 – Madenlerden çıkarılan cevherler, arama,…

kıymetli evrağın zayi olması

Kıymetli evrağın zayi olması-çek istirdatı-çek iptali nedir? Kıymetli evrağın zayi olması halinde açılabilecek davalar-alınabilecek önlemler nelerdir? GİRİŞ TTK’nun 651. Maddesinde “ziya” ve “zayi olma” kavramlarına yer verilmiştir.  Kıymetli evrakın zayi…

Davada tanık- Davada şahit

Davada tanık - davada şahit nedir? Tanık nasıl bildirilir? Birden fazla kez tanık listesi verilmesi mümkün müdür? Şahitler dinlenirken nelere dikkat edilmelidir. Giriş Kural olarak davada taraf olmayan kişiler tanık…

Afyon karşılıksız çek şikayeti

afyon karşılıksız çek Afyon karşılıksız çek, 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun çekte karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçunu düzenleyen 5. maddesi şu şekildedir: MADDE 5 – (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme…