skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Kira tespit davası

Kira tespit davası, kiraya veren ile kiracının anlaşamadığı hallerde hakim müdahalesi yolu ile bedelinin belirlenmesini sağlayan davalardır. Kiracı veya kiraya veren kira bedelinin değişen koşullara göre değerlendirilerek hakkaniyete uygun bir miktarın belirlenmesini talep eder.Bu dava, kira artış oranının belirsiz olduğu durumlarda açılabilir. Kira bedelinin günün piyasa koşulları dikkate alınarak hak ettiği değere uyarlanması için açılan davalara denir. Bu dava ile kira uyarlama davası sıklıkla birbirine karıştırılan davalardır. Bu iki davanın benzer yönleri olsa da ayırt edici pek çok özelliği vardır. Kira tespit davası kira ve ev fiyatlarının artmasıyla birlikte ve artan enflasyon miktarıyla son günlerde sıklaşan bir dava türüdür. Kira uyuşmazlıklarına ilişkin zorunlu arabuluculuk getirilmesi de gündemdedir.

Şartlar

Bu davayı açmak için şu şartlar aranır. Bunlar; taraflar arasında konut veya çatılı işyeri kiralamasına ilişkin geçerli bir kira sözleşmesi bulunması ve davanın açılmasında hukuki yarar bulunmasıdır. Hukuki yararı bulunmayan dava usulden reddedilir. Kira bedelinin tespiti davası açmak için de taraflar arasında yazılı veya sözlü kira sözleşmesinin bulunması şarttır. Ayrıca dava için sözleşmenin yapılmasından itibaren 5 yıl geçmesi gerekir.

Usul

Kira tespit davasında ıslah mümkün değildir. Bu davalarda açıldığı kira dönemine ilişkin geçmişe yönelik arttırım oranında kira bedelleri de talep edilebilir. Uzun süreli kira sözleşmelerinde hakim hakkaniyet indirimi yapabilir.

Görevli Mahkeme

Kira tespit davasında sulh hukuk mahkemesi görevlidir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

İspat

Kira bedeli tespit davasında hakim üfe tüfe oranları, yasal düzenlemeler, tanık beyanları, emsal taşınmaz kira değerleri vb. delilleri de nazara alarak karar verir.

 Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu kira tespit davası hizmeti vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk

kira tespit davası
kira tespit davası