skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Israrlı Takip Suçu

Israrlı Takip Suçu

Israrlı takip suçu, bir kişinin fiziksel olarak izlenmesi veya farklı araçlar ve yöntemler kullanılarak temas kurma çabaları sonucunda, mağdurun huzursuzluğa ve kendisi ile yakınlarının güvenlik endişesine maruz kalması durumunda ortaya çıkan bir suç tipidir.

Türk Ceza Kanunu madde 123/A’da düzenlenen bu suç için temel ceza, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını içermektedir. Ancak, bu cezanın miktarı, çeşitli faktörler tarafından azaltılabilir veya artırılabilir, ki bunlar aşağıda detaylı olarak açıklanacaktır.

İsrarlı takip suçuyla ilgili yargı süreci, sadece Türk Ceza Kanunu’nun 123/A maddesinde yer alan hükümlerle sınırlı kalmayacaktır. Aynı zamanda, bu suçla ilişkili diğer kanun maddeleri ve yasalar da dikkate alınarak yargılamalar yapılacaktır.

Suçun Unsurları

Israrlı takip suçu, birden fazla işleniş biçimine sahiptir ve bu suçun oluşması için Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen eylemler önem arz etmektedir. Kanunda zikredilen herhangi bir eylemin gerçekleştirilmesi, suçun oluşması için yeterlidir. Bu nedenle, bu eylemlerin bir arada gerçekleştirilmesi şart değildir. TCK 123/A suçunun işlenmiş sayılacağı eylemleri listelemek faydalı olacaktır.

Bu suçun unsurları şunlardır:

Fiziksel Takip: Israrlı bir biçimde bir kişiyi fiziksel olarak izlemek.

Bilişim Sistemleri ve İletişim Araçlarıyla İletişim Kurma: Bilişim sistemleri, haberleşme veya iletişim araçları, ya da üçüncü kişileri kullanarak sürekli olarak temas kurmaya çalışmak.

Bu suçun gerçekleşmesi için yukarıdaki eylemlerden herhangi birinin varlığı yeterlidir. Mağdurun, bu eylemler sonucunda ciddi bir huzursuzluk yaşaması veya kendisi ile yakınlarının güvenliğinden endişe duyması durumunda, israrlı takip suçu tamamlanmış olur.

Cezayı Arttıran Azaltan Sebepler

İsrarlı takip suçuyla ilgili yargılama sürecinde, kişiye verilecek cezanın miktarını etkileyen somut faktörler bulunmaktadır ve bu faktörler değişkenlik gösterebilir. Türk Ceza Kanunu’nun genel nedenleri dikkate alındığında, israrlı takip suçu için verilecek ceza artabilir, azalabilir veya ceza verilmeyebilir. Ancak, kanun ayrıca cezayı etkileyen özel halleri de düzenlemiştir. Israrlı takip suçu için geçerli olan bu özel haller şunlardır:

Çocuğa veya Ayrılık Kararı Verilmiş/Boşanmış Eşe Karşı İşlenmesi: Suçun çocuğa veya hakkında ayrılık kararı verilmiş veya boşanmış eşe karşı işlenmesi durumunda, hükmedilecek ceza aralığı 1 yıldan 3 yıla kadar olacaktır.

Mağdurun Yaşam Alanını Değiştirmesi veya İş ve Okulunu Bırakması: Suçun işlenmesi sonucunda mağdurun iş yerini, konutunu veya okulunu değiştirmesine veya okulunu ve işini bırakmasına neden olunması durumunda, hükmedilecek ceza yine 1 yıldan 3 yıla kadar olabilir.

Uzaklaştırma Tedbirine Karşı İşlenmesi: Suçun, hakkında uzaklaştırma veya konuta, okula veya işyerine yaklaşmama tedbirine hükmedilmiş bir kimse tarafından işlenmesi halinde, aynı şekilde ceza aralığı 1 yıldan 3 yıla kadar olacaktır. Uzaklaştırma tedbiri, 6284 sayılı yasa uyarınca verilen tedbir hükümlerini ifade eder.

Israrlı takip suçuyla ilgili ceza miktarını etkileyen bu özel haller, yargılama sürecinde dikkate alınarak adaletin sağlanmasına yardımcı olur.

TCK 123/A Suçu ve Hukuki Süreç: Şikayet, Zamanaşımı ve Uzlaşma

Suçuyla ilgili hukuki süreçte önemli noktalar vardır ve bu unsurlar suçun işlenmesi, şikayet, zamanaşımı ve uzlaşma sürecini içerir.

Şikayet: Türk Ceza Kanunu’nun 123/A maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere, takip suçu şikayete tabi suçlar arasındadır. Bu nedenle, mağdurun suç işlendiğine dair şikayette bulunması gerekmektedir.

Şikayet Süresi: Şikayette bulunma süresi, takip eyleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 6 ay olarak belirlenmiştir. Bu süre sona erdikten sonra mağdur,  takip suçuyla ilgili şikayette bulunamaz.

Zamanaşımı: Takip suçu için öngörülen zamanaşımı süresi 8 yıldır. Bu süre zarfında kişi hakkında soruşturma başlatılmamış veya mevcut yargılama süreci tamamlanmamışsa, kişi bu suç nedeniyle yargılanamaz.

Uzlaşma: Takip suçu, şikayete tabi olsa da uzlaşma kapsamına alınan suçlardan değildir. Ceza Muhakemesi Kanunu madde 253/3 düzenlemesinde açıkça belirtildiği üzere, bu suç tipi için yargılama sürecinde uzlaşma kurumu işletilmez.

Bu nedenle, israrlı takip suçuyla ilgili yargılama sürecinde mağdurun şikayet süresi, zamanaşımı süresi ve uzlaşma kurumu gibi unsurlar önemli rol oynamaktadır.

 Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu hizmeti vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk