skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Çankaya & Kurt Hukuk Bürosu güvencesinde sağladığımız KVKK danışmanlık hizmetimize ait detaylar sayfamızda yer almaktadır.

1.Kişisel verilerin korunması hakkının dayanağı nedir?

1982 Anayasasının 20.maddesinin 1.fıkrasında:”Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” denilmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği ile uyum müzakereleri çerçevesinde kişisel verilerin korunması konusunda adım atılmıştır. İşte 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da bu kapsamda yürürlüğe girmiştir.

2.Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

3.İlgili kişi kimdir?

Kişisel verileri işlenen gerçek kişilerdir.

4.Veri sorumlusu kimdir?

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri
işleyen gerçek veya tüzel kişilere de veri işleyen denilmektedir. Veri sorumlusu kişisel verileri işlemekle sorumlu kişi değildir, gerçek ya da tüzel kişinin kendisidir. Veri sorumlusu ile veri işleyen aynı kişiler olabileceği gibi farklı kimseler de olabilir.

5.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kimleri kapsar?

Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Avukatlar, mali müşavirler, dernekler, siyasi partiler gibi belirli ölçüdeki istisnalar hariç bu kanun tacir ve esnaf olan herkesi, bütün iş kollarını kapsar mahiyettedir. Yani mahalle bakkalınız, eczaneniz dahi yasal zorunluluk süresi içerisinde ilgili kanun kapsamındaki yükümlülüklere uymakla mükelleftir. Hatta fiilen devam ettiği sürece kapalı şirketlerin dahi kayıt zorunluluğu bulunmaktadır.

6.VERBİS nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesine
göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye
başlamadan önce, Veri Sorumluları Siciline kaydolması gerekmektedir. Bu
minvalde, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) hazırlanmış olup
veri sorumluları bu sisteme kayıt olacaklardır.
VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan
önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi
girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

7.VERBİS’e kayıt nasıl yaparım?

www.kvkk.gov.tr adresinin verbis kayıt kısmından kayıt yapılabilir.

8.VERBİS sistemine kaydolduktan sonra ne yapmalıyım?

VERBİS kaydı yapıldıktan sonra e-mail veya kep adresine gelen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapılmakta ve kanuna uygun bir şekilde işletmeniz ya da şirketinizin kişisel verilerinin yüzeysel kaydı yapılmaktadır.

9.Sisteme kayıt yapıldığını nasıl anlayabilirim?

https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search adresine tıklayıp ticari işletmenizin ya da şirketinizin ismini yazarak kaydın yapılıp yapılmadığını anlayabilirsiniz.

10.Sisteme kayıt yapmakla kanuni zorunluluğum biter mi?

Hayır bitmemektedir. Nitekim sisteme kayıt yapıldıktan sonra girilen verilerin detaylandırılması için envanter kaydının yapılmış olması lazımdır. Bu evrağı kurum genellikle istemeyebilmektedir. Ancak istek halinde kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Yine hukuki sözleşmelerin ilgili kanuna uygun hale getirilmesi ve zorunlu olan web sitenizde de paylaşılması gerekmektedir.

11.Ne zamana kadar sisteme kayıt olmam gerekmektedir?

50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 30 Eylül 2020 tarihine; yıllık çalışan sayısı 50’den az olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için ise 31 Mart 2021 tarihine kadar sisteme kayıt zorunluluğu uzatılmıştır. Söz konusu kayıt süresinde yapılmazsa ciddi miktarda cezaların ödenmesi gündeme gelecektir.

12.KVKK’ya uygun kanuni yükümlülükler yerine getirilmezse ve sisteme zorunlu kayıt yaptırılmazsa ne gibi yaptırımlarla karşılaşırım?

Son 1 yılda muhtelif şirketlere toplamda 58 Milyon TLden fazla ceza verilmiştir. Cezalar minimum 32 bin TL ile maksimum 1 milyon 800 bin TL arası değişmektedir. Verbis sistemine yanlış veriler girmenin cezası ihlal başına 45 bin TL’dir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu incelemek isteyenler için kolaylık olması açısından aşağıdaki linki paylaşıyoruz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407-8.pdf

www.instagram.com/cankayakurthukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk