skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Özel hayatın gizliliğini ihlal

  Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kişilerin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıldığı bir suçtur. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması…

Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması

Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu nedir? Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu, başkasına ait banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı bir şekilde kullanılması veya başkası adına sahte…

Soybağının reddi davası

SOYBAĞININ / NESEBİN REDDİ NE DEMEKTİR? HANGİ DURUMLARDA SOYBAĞININ REDDİ DAVASI AÇILIR? Soybağının reddi davası, baba ile çocuğun arasındaki soy ilişkisini ortadan kaldırmak amacıyla açılan bir davadır. Türk Medeni Kanununa…

İşçinin Yabancı Para Tazminatı

İşçinin yabancı para tazminatı ne şekilde hesaplanır? İşçi yabancı para cinsinden hesaplanarak kıdem tazminatına hak kazanabilir mi? Yabancı para tazminatı için aranan şartlar nelerdir? 9. Hukuk Dairesi         2021/5975 E.  ,…

Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart

Tüketici sözleşmelerinde haksız şart nedir? Birevim-fuzulevime karşı dava açsak kazanabilir miyiz? Bankanın tüketici kredi sözleşmelerine karşı yapılabilecek bir şey var mıdır? Giriş 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (TKHK) “Sözleşmedeki haksız…

Üvey Çocuğa İlgisiz Davranılması Boşanma Sebebidir

Üvey çocuğa ilgisiz davranılması boşanma sebebidir. Eşe kusur olarak izafe edilebilecek bir boşanma sebebidir. Bu tarz durumlar boşanma davasında kusur olarak izafe edilebilir. Bu durumu somut olaya göre değerlendirmek gerekir.…

Türk Milletini ve Devletini Kurumlarını Aşağılama Suçu

Türk Milletini ve Devletini Kurumlarını Aşağılama Suçu. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama Suçu nedir? Bu suçun cezası nedir? Giriş Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin…

ESERE İLİŞKİN SUÇLAR

Esere ilişkin suçlar nelerdir? Başkasına ait eserden haksız şekilde yararlanmak, kendi eseri olarak isim koymak, kaynak göstermeksizin intihal yapmak suçları nelerdir? Başkasına ait eserden haksız yararlanma suçu FSEK.m.71/1:" Bir eseri, icrayı,…

Ailesiyle Görüştürmemek Boşanma Sebebidir

Ailesiyle görüştürmemek boşanma sebebidir. Eşi ailesiyle yüz yüze veya telefonda ailesiyle görüştürmemek, ailesinin eve gidip gelmesini engellemek, eşin ailesine saygısızlık etmek ve kötü davranmak boşanma sebebidir. Eşe kusur olarak izafe…