skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Elbirliği Mülkiyetin Paylıya Çevrilmesi

Elbirliği Mülkiyetin Paylıya Çevrilmesi Elbirliği mülkiyetin paylıya çevrilmesi, Elbirliği mülkiyeti, kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetidir. Elbirliği mülkiyeti sonlandırılarak paylı mülkiyete çevrilmesi…

Vasiyetnamenin tenfizi

Vasiyetnamenin tenfizi Vasiyetnamenin tenfizi davası, miras bırakanın ölümüyle birlikte elyazılı vasiyetnamesi, resmi vasiyetnamesi işleme alınır. Bu vasiyetnamelerde mirasbırakan kendi mirasçılarına bir şey bıraktığı gibi başka kimselere de yani atanmış mirasçılara…

Ölüm Karinesi

Ölüm Karinesi Nedir Türk Medeni Kanunu'nun 31. maddesi, sağ olmanın ve ölümün ispatıyla ilgili bir konuyu ele alınmıştır. Bu maddeye göre, bir kişinin ölümü ispat edilemese bile kesin bir ölüm…

Geçit Hakkı Davası

Geçit Hakkı Davası Nedir? Geçit hakkı davası, ülkemizde arazi düzenlenmesinin sağlıklı bir yapıya kavuşmamış olması ve her taşınmazın yol ihtiyacına cevap verilmemesi nedeniyle zorunlu olarak açılmaktadır, Geçit hakkı verilmesiyle genel…

Nama İfa Davası

Nama İfa Davası nedir? Nama ifaya izin davasının şartları nelerdir? Nama ifaya izin davasında dava süreci ne şekilde ilerler? Nama ifanın talep edilmesi için neler gereklidir? Giriş Yapma borcu borçlu…

65 yaş üstü tapuda devir

65 yaş üstü tapuda devir yapabilir mi? 18 yaş altı tapuda devir yapabilir mi? Noter veya tapuda devir edilebilir mi? Tapu Sicili Tüzüğü’nün 19’uncu maddesi şöyledir: “Tasarruf yetkisinin belirlenmesi MADDE…

Hile Nedeniyle Tapu İptali

Hile nedeniyle tapu iptali nedir? Hile durumunda tapu iptal ve tescil davası açılabilir mi? Hile nasıl kanıtlanabilir? Giriş Özel hukukta kişilerin irade özgürlüğüne sahip oldukları ve ancak kendi özgür iradeleriyle…

İnançlı İşlem Davası

İnançlı işlem davası nedir? İnanç sözleşmesi ne şekilde kurulur? İnançlı işlemin ispatı nasıl yapılır? İnançlı işlemlerde delil başlangıcının önemi nedir? Giriş Türk Hukukunda inançlı işlemleri doğrudan düzenleyen bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Ancak…

Geçit hakkı davası

Geçit hakkı davası nedir? Uygun güzergah nasıl saptanır? Bu konuda Yargıtayın görüşleri ne şekildedir? Geçit hakkı için bedel ödenmesi gerekir mi, bu bedel neye göre tayin edilir? Giriş Bu tür…

Kiracının tahliyesi

Kiracının tahliyesi hangi durumlarda istenebilir? Kira hukukumuza göre kiracıyı tahliye edebilmenin yolları nelerdir? Kiracının tahliyesi için gerekli şartlar nelerdir? 1.Kira bedelini ödemeyen kiracı temerrüde düşer. Bu durumda tahliye ve haciz…