skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Nama İfa Davası

Nama İfa Davası nedir? Nama ifaya izin davasının şartları nelerdir? Nama ifaya izin davasında dava süreci ne şekilde ilerler? Nama ifanın talep edilmesi için neler gereklidir? Giriş Yapma borcu borçlu…

65 yaş üstü tapuda devir

65 yaş üstü tapuda devir yapabilir mi? 18 yaş altı tapuda devir yapabilir mi? Noter veya tapuda devir edilebilir mi? Tapu Sicili Tüzüğü’nün 19’uncu maddesi şöyledir: “Tasarruf yetkisinin belirlenmesi MADDE…

Hile Nedeniyle Tapu İptali

Hile nedeniyle tapu iptali nedir? Hile durumunda tapu iptal ve tescil davası açılabilir mi? Hile nasıl kanıtlanabilir? Giriş Özel hukukta kişilerin irade özgürlüğüne sahip oldukları ve ancak kendi özgür iradeleriyle…

İnançlı İşlem Davası

İnançlı işlem davası nedir? İnanç sözleşmesi ne şekilde kurulur? İnançlı işlemin ispatı nasıl yapılır? İnançlı işlemlerde delil başlangıcının önemi nedir? Giriş Türk Hukukunda inançlı işlemleri doğrudan düzenleyen bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Ancak…

Geçit hakkı davası

Geçit hakkı davası nedir? Uygun güzergah nasıl saptanır? Bu konuda Yargıtayın görüşleri ne şekildedir? Geçit hakkı için bedel ödenmesi gerekir mi, bu bedel neye göre tayin edilir? Giriş Bu tür…

Kiracının tahliyesi

Kiracının tahliyesi hangi durumlarda istenebilir? Kira hukukumuza göre kiracıyı tahliye edebilmenin yolları nelerdir? Kiracının tahliyesi için gerekli şartlar nelerdir? 1.Kira bedelini ödemeyen kiracı temerrüde düşer. Bu durumda tahliye ve haciz…

Önalım Hakkı Davası

Önalım hakkı davası nedir? Şufa hakkı nedir? Önalım hakkı hangi yasal durumlarda mümkündür? Önalım hakkı ne şekilde kullanılabilir? Önalım hakkı nedir? Hangi durumlarda önalım hakkının kullanılması mümkündür? Önalım hakkı, paylı…

Taşkın yapı elatmanın önlenmesi

Giriş Taşkın yapı elatmanın önlenmesi davası nedir? Taşkın yapı halinde müdahalenin meni davası açılabilir mi? Bilinmesi gereken detaylar nelerdir? Taşkın yapının kesinlikle yıkılması mı gerekmektedir? Taşkın yapı halinde müdahalenin meni…

Tapu satışı için gerekli evraklar

Tapu satışı için gerekli evraklar nelerdir? Tapuda gayrımenkul alım satımı nasıl yapılır? Tapu satışı için başvuru Tapu satışı için webtapu sitesinden ve Alo 181den satış için alıcı ve yetkili vekili,vekaletnamenin…

Turkish real estate and property

Turkish real estate and property for foreigners Can foreigners buy real estate in Turkey? What are its limits? Can foreigners buy a house or a workplace in Turkey? Foreigners can…