skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Ticari işlerde faiz

Ticari işlerde faiz nasıl belirlenir? Ticari işlerde faiz serbestçe belirlenebilir mi? Bileşik faiz yani faize faiz işlemesi uygulaması mümkün müdür? Giriş Faiz asıl alacağa bağlıdır fakat bir kez doğmakla bir…

Ticaret Unvanının Korunması

Ticaret unvanının korunması nedir? Ticaret unvanı zorunlu mudur? Ticaret unvanı devredilebilir mi? Ticaret unvanı nasıl korunur? Giriş Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle…

Ticaret Siciline Tescil

Giriş Ticaret siciline tescil, kural olarak istem üzerine yapılır. Resen veya yetkili kurum veya kuruluşun bildirmesi üzerine yapılacak tescillere ilişkin hükümler saklıdır. Harca tabi işlerde, tescil anının saptanmasında harç makbuzunun…

Senet nasıl düzenlenir

Senet nasıl düzenlenir? Teminat senedi nedir? Senette iki farklı ödeme tarihi varsa ne olur? Senette iki farklı borç miktarı yazıyorsa hangisi öncelikli olacaktır? Senette Zorunlu Unsurlar MADDE 776– (1) Bono…

Ticari davalarda arabuluculuk

Ticari davalarda arabuluculuk zorunlu mudur? Ticari davalarda dava şartı olan zorunlu arabuluculuk hangi davaları kapsar? Arabuluculuğa başvurmadan açılan davanın usulden reddedilmesi mümkün müdür? Giriş Türk Ticaret Kanunun 4 üncü maddesinde…

Hangi davalar ticari davadır

Hangi davalar ticari davadır? Mutlak ticari dava-nıspi ticari dava ayrımı nedir? Ticari davalar ile ilgili her şey burada. Giriş Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları…

Ticari iş karinesi

Afyon ticari iş karinesi nedir? Ticari iş karinesinin sonuçları nelerdir? Teselsül karinesi nedir? Tescildeki ilkeler nelerdir? Ticari iş karinesi nedir? Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak, gerçek kişi olan…

Afyon konkordato çeşitleri

Afyon konkordato çeşitleri nelerdir? Konkordato nedir? İflas erteleme yerine konkordato talep edilmesi mümkün müdür? Konkordato, mali durumu bozulan ancak borçlarını ödeyip ticari faaliyetlerini devam ettirmek isteyen borçluların mahkeme kanalıyla mühlet…

Tacir olmanın sonuçları

Tacir olmanın sonuçları nelerdir? Tacir kime denilir? Tacir sayılanların sorumluluğu ne şekilde düzenlenmiştir? Özel durumdaki tacirlere uygulanacak hükümler nelerdir? Tacir Nedir Türk Ticaret Kanunu.m.14’e göre,bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa,…

Ticari İşletmenin Devri

Ticari işletmenin devri nasıl gerçekleşir? Ticari işletmenin devrinden sonra devredenin sorumluluğu nasıl belirlenir? Ticari işletmenin aktif ve pasifleri tamamen devredilebilir mi? Ticari işletme nedir? Türk Ticaret Kanunu.m.11’e göre,Ticari işletme, esnaf…