skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Mühür Bozma Suçu Nedir? Suçun gerçekleşmesi için hangi unsurlar gereklidir? Mühür bozma suçu Mühür Bozma Suçu Kanun Maddesi TCK Madde 203 (1) Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvuru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvuru Nedir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (European Court of Human Rights, ECHR) bireysel başvuru, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (European Convention on Human Rights, ECHR) uymayan…

Oturma (Sükna) Hakkı Nedir

Oturma (Sükna) Hakkı Nedir Oturma (Sükna) Hakkı Nedir, bir kişinin bir mülkün tamamında veya bir kısmı üzerinde oturma veya yaşama gibi şekillerde konut olarak yararlanma hakkıdır. Bu nedenle, oturma (sükna)…

İntifa Hakkı

İntifa Hakkı Nedir Intifa hakkı, bir gayrimenkul üzerinde başkasının hak sahibi olduğu durumlarda, o gayrimenkulün kullanımını belirli bir süre boyunca kullanma hakkıdır. Örneğin, bir arsa üzerinde inşa edilmiş bir binanın…

Babalık Davası Nedir

Babalık Davası Nedir Babalık davası nedir, bir babanın çocuğunun doğumundan önceki bir sürede çocuğun doğumunu tanıyarak çocuğun babasının kim olduğunu ispatlamak için açılan bir davadır. Babalık davası açmak için, ilgili…

Soybağının reddi davası

SOYBAĞININ / NESEBİN REDDİ NE DEMEKTİR? HANGİ DURUMLARDA SOYBAĞININ REDDİ DAVASI AÇILIR? Soybağının reddi davası, baba ile çocuğun arasındaki soy ilişkisini ortadan kaldırmak amacıyla açılan bir davadır. Türk Medeni Kanununa…

Boşanma Süreci

Boşanma Süreci * 2023 Boşanma Davası Süreci Boşanma süreci, eşler arasında bir evliliğin sona ermesine yönelik hukuki süreçtir. Bu süreç, evliliğin sona erdirilmesine yönelik bir dava açma kararı ile başlar…

Boşanma Avukatı Ücreti

Boşanma Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir? Boşanma avukatı ücreti genellikle davalık veya müvekkil olarak ayrı ayrı belirlenir. Davalık ücretleri, avukatın zamanını ve çalışmasını kapsayan bir ücret olup, müvekkil ücretleri ise müvekkilin…

Boşanma Vekaletname Örneği

Boşanma Vekaletname Örneği Boşanma vekaletname örneği  boşanma davalarında Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre özel vekaletname gerektiğinden önem arz etmektedir. 2023 yılı başında boşanma vekaletname örneği aşağıdaki gibidir. Bunun tanzimi için 2 adet vesikalık…

Nafaka Artırımı Davası

Nafaka Artırımı Davası Nedir? Nafaka Artırımı Davası, bir eşin diğer eşinin nafakasını (yaşam giderlerini) artırmak için açtığı bir dava türüdür. Nafaka, evlilik sırasında bir eşin diğer eşine yaptırdığı veya yapması…