skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Özel hayatın gizliliğini ihlal

  Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kişilerin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıldığı bir suçtur. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması…

Israrlı Takip Suçu

Israrlı Takip Suçu Israrlı takip suçu, bir kişinin fiziksel olarak izlenmesi veya farklı araçlar ve yöntemler kullanılarak temas kurma çabaları sonucunda, mağdurun huzursuzluğa ve kendisi ile yakınlarının güvenlik endişesine maruz…

Kira tespit davası

Kira tespit davası, kiraya veren ile kiracının anlaşamadığı hallerde hakim müdahalesi yolu ile bedelinin belirlenmesini sağlayan davalardır. Kiracı veya kiraya veren kira bedelinin değişen koşullara göre değerlendirilerek hakkaniyete uygun bir…

Kira uyarlama davası

Kira uyarlama davası, kira sözleşmesi kurulduktan sonra ortaya çıkan olağanüstü durumlar nedeniyle kira bedelinin yeni şartlara uyarlanmasını sağlayan davadır. Bu dava tespit davasından farklı olarak her zaman açılabilir. Bu nedenle…

Şantaj Nedir

Şantaj nedir, Şantaj suçu nedir, Şantaj cezası nedir? Şantaj nedir, hürriyete karşı işlenen suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 107. maddesinde düzenlenen bir suçtur. Şantaj suçu, özel bir tehdit şeklidir ve çeşitli…

Tehdit Suçu

Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenmiştir. Suçu, bir kişiyi korkutma amacıyla yapılan bir davranıştır. Açıklama Buna göre; bir kişinin kendisinin veya yakınlarının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik…

Nişanın bozulması sebebiyle maddi tazminat

Nişanın bozulması sebebiyle maddi tazminat davası,  nişan evlilik vaadiyle yapılan bir müessesedir. Nişanlanma sonrasında bunun medeni kanun çerçevesinde hukuki durumu belirlenmiş olur ve nişanlılar birbirine karşı çeşitli haklara kavuşur. Nişan…

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu nedir? Hakkı olmayan yere tecavüz suçu, bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerinin malikmiş gibi tamamen ya da kısmen işgal edilmesi veya sınırlarının…

Elbirliği Mülkiyetin Paylıya Çevrilmesi

Elbirliği Mülkiyetin Paylıya Çevrilmesi Elbirliği mülkiyetin paylıya çevrilmesi, Elbirliği mülkiyeti, kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetidir. Elbirliği mülkiyeti sonlandırılarak paylı mülkiyete çevrilmesi…