skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Güvenlik soruşturmasının iptali

Güvenlik soruşturmasının iptali mümkün müdür? Arşiv araştırmasının iptali mümkün müdür? Güvenlik soruşturması ne şekilde yapılmalıdır? Giriş Anayasa Mahkemesi, 2018 yılında 7148 sayılı Kanunla, 4045 sayılı Güvenlik Soruşturmasına dair Kanun’un 1.…

Mülakatın iptali davası

Mülakatın iptali davası açılabilir mi? Sözlü sınav iptal edilebilir mi? Yazılı sınavı geçip torpili olmadığı için mülakatta elenen kişiler dava açarsa sonucu ne olur? Giriş Mülakatın iptal edilip edilemeyeceği konusunda…

Kamulaştırmasız el atma tazminatı

Kamulaştırmasız el atma tazminatı nedir? Kamulaştırmasız el atma halinde açılabilecek davalar nelerdir? Kamulaştırmasız el atılan yerden bir hak iddia edilebilir mi? Kamulaştırmasız el atma nedir? Kamulaştırmasız el atma; "Kamulaştırma işlemleri…

Afyon İdari Dava Süresinin Yenilenmesi

Afyon idari dava süresinin yenilenmesi mümkün müdür? İdari davalar süresi içerisinde açılmadıysa neler yapmak gerekir? Kural Özel kanunlarda aksi öngörülmedikçe dava açma süresi idare mahkemeleri ve Danıştay’da altmış gün, vergi…

Afyon Yönetmeliğin İptali Davası

Afyon yönetmeliğin iptali davası ile bireysel işlemin iptali birlikte açılabilir mi? Kanun iptal edilebilir mi? Giriş Öncelikle kanunun iptali dava açılarak istenemez, bunu sadece kanunda sayılan siyasi parti grupları vs…

Afyon İdari Davalarda Duruşma

Giriş Afyon idari davalarda duruşma talep edilmesi çoğu zaman davacı lehine olabilecek bir husustur. Bunun en büyük nedeni aslında yazılı yargılamanın hakim olduğu, kural olarak duruşma da açılmayan idari yargı…