skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Tehdit Suçu

Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenmiştir. Suçu, bir kişiyi korkutma amacıyla yapılan bir davranıştır.

Açıklama

Buna göre; bir kişinin kendisinin veya yakınlarının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik olarak tehditte bulunmak suçtur. Tehdit suçunun manevi unsurunun gerçekleşmesi bakımından önemli olan, bu davranışın bir kimseyi korkutma kastıyla yapılmış olmasıdır.Suç, hukuki niteliği itibariyle bir tehlike suçudur. Mağduru korkutmak amacıyla işlenen bir suç olduğu için tehdit teşkil eden söz ve davranışın başka bir somut zarar meydana getirip getirmediğinin önemi yoktur. Suç tanık, çeşitli iletişim araçlarında delillerin tespiti vb. yöntemlerle ispat edilebilir.

Suçun Cezası ve Ağırlaştırıcı Nedenler

Tehdit suçunu işleyen kişiye verilecek hapis cezası tehdidin türüne göre değişmektedir. Tehdit kişinin vücut bütünlüğüne, kendisinin yahut yakınlarının hayatına veya cinsel dokunulmazlığına yönelirse verilecek 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır.  Suçun cezası, nitelikli hallerine göre değişmektedir. Nitelikli suçun cezası iki yıldan beş yıla kadar hapistir.Suçunun daha fazla ceza verilmesini gerektiren haller şunlardır: Suçun silahla işlenmesi halinde  suçu daha fazla ceza verilmesini gerektirmektedir. Suçun kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle işlenmesi halinde de suçu daha fazla ceza verilmesini gerektirecektir. Suçun birden fazla işlenmesi halinde de suçu daha fazla cezanın verilmesini gerektirecektir.

Görevli-Yetkili Mahkeme

Bu suçlar Asliye Ceza Mahkemelerinde görülür. Suça ilişkin yargılamalarda yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Şikayet

Malvarlığına yönelen  suçun basit hali şikayete tabidir. Suç için şikayet emniyet veya savcılığa yapılabilir. Şikayet süresi de, mağdurun fiili ve faili öğrenmesinden itibaren 6 aydır. Yaşam hakkına, vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik suçlarının soruşturulması ise, şikayete bağlı olmamakla beraber dava zamanaşımı süresi olan 8 yıl içerisinde yapılabilir.

Uzlaşma-Etkin Pişmanlık

Uzlaşma, suçtan mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona ermesidir. Uzlaşma şikayetten vazgeçme değildir. Tehdit suçu uzlaştırma kapsamındaki suçlardan bir tanesidir. Bu suç özelinde etkin pişmanlıktan faydalanılması mümkün değildir.

 Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu hizmeti vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk

"<yoastmark