skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Özel hayatın gizliliğini ihlal

  Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kişilerin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıldığı bir suçtur. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması…

Tehdit Suçu

Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenmiştir. Suçu, bir kişiyi korkutma amacıyla yapılan bir davranıştır. Açıklama Buna göre; bir kişinin kendisinin veya yakınlarının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik…

Mala Zarar Verme Suçu

Mala Zarar Verme Suçu Mala zarar verme suçu, Türk Ceza Kanunu (TCK) md. 151 ve devamında düzenlenmiştir. Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden,…

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu hangi durumlarda işlenir? Cezası nedir? Uzlaştırmaya tabii midir? TCK Madde 117 (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş…

Cumhurbaşkanına hakaret

Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedir? Bu suçun işlenmesi için gerekenler nelerdir? Cumhurbaşkanına hakaret suçunda tutuklama kararı verilir mi? Giriş TC Anayasasının 25. maddesi herkesin düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahip olduğunu, kimsenin…

Soruşturma evresi

Soruşturma evresi nedir? Soruşturmaya yer olmadığına dair karar nedir? Cumhuriyet savcısının soruşturma evresinde görevi nedir? Soruşturma evresi ve Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar CMK.m.160'da soruşturma evresi düzenlenmiştir. (1) Cumhuriyet savcısı,…