skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

E-Tespit ve Dijital Delil

E-Tespit ve Dijital Delil nedir?

E-Tespit ve Dijital Delil nedir? Nasıl kullanılır? Noterlik Kanunu’na eklenen 198/A maddesine dayalı olarak çıkarılan ve 1 Mart 2016’da yürürlüğe giren “Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile birlikte Noterler, Elektronik Ortamda Tespit uygulamasıyla (kısaca e tespit) noterler internet veya sosyal medyada yer alan bir paylaşımı kayıt altına alabilmektedir.

Dijital Delillerin Hukuki Statüsü

HMK.m.199’da:”Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.” denilmiştir. Buna göre ispat için yeterli görünmesi koşuluyla, yani sahtecilik yapılmaması, hukuka uygun yöntemlerle elde edilmesi-zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir ilkesi- şartlarıyla elde edilen dijital deliller belge delilidir.

Yine ceza yargılamaları açısından da, Ceza Muhakemesi Kanununun 217.maddesinde “Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş
her türlü delille ispat edilebilir” hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla ceza davalarında soruşturma evresinde savcılığın araştırması ile elde edilen, kovuşturma evresinde ise sunulan, yine CMK’da öngörülen emredici kanun maddeleri-sahtecilik-hukuka uygun yöntemlerle elde edilme gibi temel kurallara riayet edilerek elde edilen dijital delillerin ceza davalarında ispat aracı olarak kullanılmasında herhangi bir delil sınırlaması yoktur.

E-Tespit Neden Gereklidir?

Günümüz global dünyasında Facebook, Instagram, YouTube gibi sosyal medya devlerinde, cs go,league of legends gibi oyunlarda çok fazla hakaret,tehdit,dolandırıcılık gibi suçlar işleniyor. Ancak bu sosyal medya devleri,oyun firmaları bu tür olayları ciddiye almıyor. Facebook, Instagram, YouTube çocuk istismarı, şantaj vb ağır durumlar olmadıkça gönderilen yazılara cevap dahi vermiyor. Temsilciliklerin açılması bile bu durumu değiştirmedi. Bu nedenle özellikle bu suçların ispat edilmesi için dijital bir belge delili olarak,en azından duruma göre yan delil-delil başlangıcı olarak e tespit yaptırmak önem arz etmektedir.

E tespit dışında ne tür yollarla dijital delil elde edilebilir

Telefondan ss aldığınızda aslında kodlardan ibaret bir yazılımı kopyaliyorsunuz. Kopyalama anında saat ve tarih de kopyalayanın içerisine dahil olur. Yine telefonunuzda whatsapp, facebook, instagram vb. programların yazışmalarının izleri bulunabilmektedir. Bu izler hukuk davalarında özel bilirkişi marifetiyle tespit edilmekte, ceza davalarında ise bir suçun işlenip işlenmediğinin yani maddi gerçeğin ortaya konulması adına soruşturma evresinde savcılık, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından bilirkişiye sevk edilerek incelemeye tabii tutulmaktadır. Yine kimi davalarda sulh hukuk mahkemesinde delil tespit davası açılarak da bilirkişi incelemesi ile bunu rahatlıkla tespit ettirebilirsiniz. Yeterki meramınızı anlatabilin. Facebookta gönderilen bir şeyin silinmiş olması önemsiz. Sorun şu ki Facebook ve instagram sadece bilgi vermiyor fakat sizin bunu tespit etmenizin önünde herhangi bir engel yok.

dijital delil

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu E-Tespit ve Dijital Delil alanında da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk