skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Afyon Sözlü Vasiyetname

Afyon sözlü vasiyetname nedir?

Afyon sözlü vasiyetname ve afyon sözlü vasiyet, Kişi ne resmi ne de özel vasiyetname (el yazılı) düzenleyemeyecek bir duruma düşebilir. Kendisini ölüm tehlikesinin, ulaşım kesintisinin, ölümcül salgınların, karantinaların, savaşların içerisinde bulabilir. Eskiden nadiren görülen sözlü vasiyetname corona ve benzeri sıkıntılı durumların günümüzde artmasıyla sözlü vasiyetname örnekleri de görülmeye başlamıştır.

Sözlü vasiyetname hangi hallerde yapılır?

Sözlü vasiyetname şartları olağanüstü bir halin varlığının bulunması,yazılı vasiyetname ve resmi vasiyetname yapma imkânı da bulunmamalıdır. Burada emsal Yargıtay kararları meseleyi ciddiyetle ele almakta vasiyetname yapacak olan muris hastaneye kaldırılıp yarım saat sonra ölse bile etrafta noter vs olup olmadığının araştırılması gerektiğine hükmetmiştir.Sözlü vasiyetin kendine özgü bir meydana getiriliş usulü olduğu hususu görülür. Tasarrufta bulunanın ve bu beyanın muhataplarının (tanıklar), sözlü vasiyetname yaparken uyması gereken şekil şartları vardır.İlk şart olarak son arzularını açıklayan kişi bu beyanlarını, iki tanık önünde açıklamalıdır ve bu beyanların yazılı bir belge haline getirilmesi hususunda tanıkları görevlendirmiş olmalıdır. İkinci şart olarak kişinin vasiyetname yapma ehliyeti olmalıdır ve tanıklar da vasiyetname yapanı buna ehil görmelidir.

Sözlü vasiyetname usulü

Tanıklar bu beyanları ya bizzat hemen yazıya geçirirler ya da murisin bu beyanlarını sözlü olarak hemen sulh veya asliye hukuk hakimine gecikmeksizin bildirirler ve hâkim tarafından tutulan tutanağın altını imzalarlar. Tanıkların mirasbırakanın sözlü beyanlarını el yazısı,daktilo, bilgisayar vs. yazılı hale getirmesi görevini “hemen, vakit geçirmeksizin, derhal” yerine getirmeleri gerekir. Sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik hizmetinde bulunuyorsa, teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay; Ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu yöneticisi; sağlık kurumlarında tedavi edilmekteyse, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hâkim yerine geçer. Tanık vasiyetnamenin yapıldığı yeri ve tarihi yazıp metni imzaladıktan sonra diğer tanığa da metni imzalatmalıdır. Akabinde yazılı metin tanıklar tarafından bizzat ve şahsen hâkime teslim edilmelidir. Yazılı tutanak tutuluyorsa iki tanık hâkim huzurunda aynı anda bulunmalıdır.

Şartlar gerçekleşmezse yaptırım

Bu iki şart gerçekleşmezse vasiyetname iptal edilebilir.Resmî vasiyetname düzenlenmesinde okur yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, afyon sözlü vasiyetteki tanıklar için de geçerlidir.

Kişi olağanüstü koşullar altında vasiyetnamesini yaptı, olağanüstü koşullar ortadan kalktı ve bir ay geçti,artık vasiyetname hükümsüz olacaktır.

afyon sözlü vasiyet

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu afyon sözlü vasiyet olarak da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk