skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Şantaj Nedir

Şantaj nedir, Şantaj suçu nedir, Şantaj cezası nedir?

Şantaj nedir, hürriyete karşı işlenen suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenen bir suçtur. Şantaj suçu, özel bir tehdit şeklidir ve çeşitli değerlere yönelik tehditler içerir.

Hangi Durumlarda İlgili Suç İşlenmiş Sayılır?

Şantaj suçu, bir kişiyi kanuna aykırı bir şekilde, hak veya yükümlülüğüne bağlı olarak yapmaya veya yapmamaya zorlamak veya haksız çıkar elde etmek amacıyla yapılan tehdittir (Türk Ceza Kanunu m.107/1). Ayrıca, kişinin itibarını ve şerefini zedeleyecek şekilde ifşa edileceği veya itham edileceği tehditlerle, kendisine veya başkasına fayda sağlamak amacıyla da şantaj suçu işlenebilir (Türk Ceza Kanunu m.107/2). Bu durumlarda, suç işleyen kişi cezalandırılacak ve hakkında ceza hükmü verilecektir.

İlgili Suçun Cezası Nedir?

Şantaj suçunun cezası, Türk Ceza Kanunu’nun “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir (Türk Ceza Kanunu m.107). Kanunda belirtildiği gibi, suç işleyen kişilere 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası ve ayrıca 5.000 güne kadar adli para cezası verilir.

Türk Ceza Kanunu’nda Şantaj Suçunun Unsurları Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’na göre, şantaj suçuyla ilgili unsurlar şunlardır:

  1. Birinci Görünüş Biçimi: Suçun bu biçiminde, failin bir kişiyi kanunlara aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya veya haksız çıkar ve menfaat elde etmeye zorlaması gerekmektedir. Fail, hakkı olan veya olmayan bir şeyi yapacağına veya yapmayacağına dair beyanda bulunarak, mağdurun iradesini etkilemeye çalışır.
  2. İkinci Görünüş Biçimi: Bu biçimde, suç işleyen kişi, geçmişe yönelik bir konuyu açıklayacağını ifade eder. Ancak, açıklanacak konu gizli ve bilinmesi ya da duyulması istenmeyen bir husus olmalıdır. Eğer bilinen bir husus söz konusu ise, bu durumda şantaj suçu oluşmaz.

Sosyal medya araçları ve iletişim araçları, örneğin Skype, Whatsapp, Youtube, Facebook, Instagram veya webcam gibi araçlar, şantaj suçu işlemek için kullanılabilmektedir. Özellikle Whatsapp üzerinden yapılan sohbetlerin başka platformlarda yayımlanacağı tehdidiyle mağdurdan çıkar sağlanması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Aynı şekilde, günümüzde Whatsapp üzerinden tehditler de sıkça yaşanmaktadır.

Şantajın ispat edilebilmesi için delillerin toplanması ve saklanması önemlidir. Şantaj mağduru olduğunu kanıtlamak ve dava açmak için, bilgilere ve görüntülere ihtiyaç duyulur. Özellikle konuşmaların ekran görüntüleri kaydedilmeli veya saklanmalıdır.

Eğer şantaj sosyal medya araçları üzerinden işleniyorsa, özellikle cinsel içerikli ise, mağdurlar mutlaka bir bilişim avukatından yardım almalıdır. Ayrıca, suçun mağduru hukuki bir önlem almadıkça, şantaj devam edebilir ve sona ermeyebilir.

Daha fazla bilgi için bu konuda uzmanlaşmış bir avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 107

(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

 Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu şantaj nedir hizmeti vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk