skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Kira uyarlama davası

Kira uyarlama davası, kira sözleşmesi kurulduktan sonra ortaya çıkan olağanüstü durumlar nedeniyle kira bedelinin yeni şartlara uyarlanmasını sağlayan davadır. Bu dava tespit davasından farklı olarak her zaman açılabilir. Bu nedenle 5 yıl bekleme süresinin gereği yoktur. Bu dava genellikle kira tespit davası açamayan kimseler tarafından açılması tercih edilen bir davadır. Özellikle 5 yıl dolmayan konut ve çatılı iş yeri kirası sözleşmelerinde bu dava açılarak en azından güncel kira fiyatlarına yaklaşılması hedeflenir. Kiraya verenler tarafından bu nedenlerle tercih edilir. Bu dava kira tespit davasından farklıdır ve ayrıdır.

Bu dava, Türk Borçlar Kanunu’nun 138. maddesine dayanır. Kira uyarlama , kiraya veren ile kiracının anlaşamadığı hallerde hakim müdahalesi yolu ile kira bedelinin belirlenmesini sağlayan davasıdır.

Görevli Mahkeme

Bu dava, sulh hukuk mahkemesinde açılır. Bu davada yetkili mahkeme ise, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

İspat yükü

Bu davada ispat yükü davacıdadır. Kira uyarlama davası, ileriye dönük bir dava türüdür. Yani davanın açıldığı tarih itibarıyla kira bedelinde artış talep edilebilir. Bu tarih öncesinde ödenmiş olan kiralar için herhangi bir talepte bulunmak mümkün değildir. Bu davanın ispat edilebilmesi için düzgün bir dilekçe ile başvurmak gerekmektedir. Ayrıca dilekçe eklerinde ve delil listesinde tanık beyanları, kira sözleşmesi, lehe olabilecek güncel kira fiyatları ilanları gibi evraklar gerekmektedir. Bu tür evrakların ve delillerin varlığı davayı kazanma ihtimalini arttıracaktır.

Farklar

Uyarlama davası için ıslah mümkündür. Uyarlama davası kiranın arttırılması veya azaltılması için açılır. Genellikle bu davalarda kiranın artış oranı artan enflasyona göre hakimin takdirinde daha düşük belirlenir. Bu da kira tespit davasından en önemli farklardan biridir.

 Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu hizmeti vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk