skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Vasiyetnamenin tenfizi

Vasiyetnamenin tenfizi

Vasiyetnamenin tenfizi davası, miras bırakanın ölümüyle birlikte elyazılı vasiyetnamesi, resmi vasiyetnamesi işleme alınır. Bu vasiyetnamelerde mirasbırakan kendi mirasçılarına bir şey bıraktığı gibi başka kimselere de yani atanmış mirasçılara da bir şeyler bırakabilmektedir. Bu durumda normalde miras hakkı olmayan kimse mirasçılık belgesi veraset ilamı aldığında mirasçı olarak gözükmeyecekti. İşte bu durumda atanmış mirasçıların belirli işlemler yaparak hak ettikleri mirası üzerlerine almaları gerekmektedir. Vasiyetname açıldıktan sonra 1 yıl içinde iptal davası açılmasa dahi miras bırakılan şeyin mirasçıya kendiliğinden geçmesi gerekmez. Bazen dışarıdan olmayan mirasçılara da miras paylarının yanı sıra miras bırakılan şeyler olduğunda bu yol izlenilir.  Yaani vasiyet edilen şeyin yerine getirilmesi için açılan bir davadır. Vasiyeti yerine getirmeyen vasiyet yükümlüsüne karşı açılabilir. Vasiyet yükümlülerinin hepsine karşı açılmalıdır. Bu dava nısbi harca tabii olduğu için biraz masraflı olabilmekte ve yine mahkeme yoğunluğuna göre uzun sürebilmektedir.

Süreç

Eğer vasiyetname resmi şekilde düzenlenmişse vasiyetnamenin yapıldığı Noterlik, Nüfus Müdürlüğü’ne bildirir ve vasiyetnameyi düzenleyen kişinin Nüfus kaydına şerh konulmasını sağlar. Bu noktada adli makamlara bildirimi Nüfus Müdürlüğü yapar. Vasiyet alacaklısı tarafından Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek vasiyetin tenfizi dava dilekçesi ile açılır.

Davada Ne İleri Sürülür

Vasiyetname alacaklıları kendilerine vasiyet edilen alacakları alabilmek için bu davayı açmaları gerekir. Vasiyet kendinden geçmez. Her durumda bu davayı açmak gerekmez, başka hukuki yollarla da aynı sonuca ulaşmak mümkün olabilir.

Evrakları

Vasiyet alacaklısı adına tapuda işlem yapabilmek için mirasçılık belgesi, onaylı vasiyetname örneği ve tenfiz davası neticesinde verilmiş mahkeme kararı gereklidir. Ayrıca vasiyet alacaklısı vasiyetnamenin tenfizi mahkeme kararı, kimlik, 1 adet fotoğraf, zorunlu deprem sigortası (binalar için), gayrimenkulün bulunduğu belediye tarafından düzenlenen emlak beyan değeri ve onaylı vasiyetname örneği ile birlikte tapu müdürlüğüne giderek kendisine miras bırakılan taşınmazı üzerine alabilir.

Görevli Mahkeme

Bu davalarda görevli mahkeme asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir.

 Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu vasiyetnamenin tenfizi hizmeti vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk