skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Taşkın yapı elatmanın önlenmesi

Giriş

Taşkın yapı elatmanın önlenmesi davası nedir? Taşkın yapı halinde müdahalenin meni davası açılabilir mi? Bilinmesi gereken detaylar nelerdir? Taşkın yapının kesinlikle yıkılması mı gerekmektedir?

Taşkın yapı halinde müdahalenin meni davası

Bu davayı malik mülkiyet sahibi davacı, mülkiyet hakkına saldırıda bulunan gerçek veya tüzel kişiye açar.

Yetkili mahkeme davanın taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması gerekir.

Müdahalede bulunan kişinin haklı ve geçerli bir gerekçeye dayanmayan ve halihazırda devam eden bir saldırı olmalıdır. Haksız müdahalede bulunan kişinin kusurlu olup olmamasının bir önemi yoktur.

Mimari proje

Mimari proje de bu davalarda önemlidir. Mimari proje bir yerin bağımsız bölüm mü ortak alan mı olduğunun tespiti açısından önemlidir. Mimari projede arsa payı ayrılmamış, eklenti oldukları belirtilmemiş depo ve garajlar ortak alandır. Tapuda bağımsız bölüm olarak kaydedilip bağımsız bölüm niteliğin kazandırılmış ise mimari projeye öncelik tanınacak hakimin müdahalesi ile mimari projeye aykırı olarak inşa edilen yapının düzeltilmesi talep edilecektir.

Önemli Hususlar

Yapı kayıt belgesi yapıyı imara uygun hale getirmeyecektir.

Haksız müdahale devam ettiği sürece el atmanın önlenmesi davası açılabilir.

Bu dava nısbi harca tabiidir, vekalet ücreti ve karşı vekalet ücreti de nısbi ücret olarak çıkar.

Karşı Dava ve Diğer Talepler

Taşkın yapı sahibi yer sahibi olan mirasçı aleyhine açılan elatmanın önlenmesi ve kal davasında karşılık dava açmasına gerek olmaksızın savunma yoluyla TMK.m.651 uyarınca temlik isteğinde bulunabilir.

TMK.m.651:

Değerinde önemli azalma olmadan bölünemeyen tereke malı, bütün olarak mirasçılardan birine özgülenir.

Mirasçılar bir tereke malının bölünmesi veya özgülenmesi konusunda anlaşamazlarsa, o mal satılır ve bedeli bölüştürülür. Mirasçılardan biri istemde bulunursa satış artırma yoluyla yapılır. Mirasçılar artırmanın şekli konusunda anlaşamazlarsa sulh hâkimi, artırmanın mirasçılar arasında veya herkese açık yapılmasına karar verir

Taşkın yapılar Madde 725- Bir yapının başkasına ait araziye taşırılan kısmı, eğer yapıyı yapan malik taşırılan arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip bulunuyorsa, ona ait taşınmazın bütünleyici parçası olur. Böyle bir irtifak hakkı yoksa, zarar gören malik taşmayı öğrendiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde itiraz etmediği, aynı zamanda durum ve koşullar da haklı gösterdiği takdirde, taşkın yapıyı iyiniyetle yapan kimse, uygun bir bedel karşılığında taşan kısım için bir irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir.

Taşkın yapı sahibi mirasçı değilse mülkiyetin kendisine devredilmesini olmadığı takdirde irtifak hakkı kurulmasını talep eder

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu Taşkın yapı elatmanın önlenmesi- Taşkın yapı halinde müdahalenin meni hususunda da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk

Taşkın yapı halinde müdahalenin meni