skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Tapu satışı için gerekli evraklar

Tapu satışı için gerekli evraklar

Tapu satışı için gerekli evraklar nelerdir? Tapuda gayrımenkul alım satımı nasıl yapılır?

Tapu satışı için başvuru

Tapu satışı için webtapu sitesinden ve Alo 181den satış için alıcı ve yetkili vekili,vekaletnamenin detaylı alış-satış yetkisi içermesi gerekir, alış için de kişinin kendisi veya vekalet gerekir. Tapu işlemlerini avukat vasıtasıyla yapmak tapudaki işlerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar.

Tapu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

  • Tapunun aslı veya fotokopisi
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (TC kimlik numarası görünmeli)
  • İlgili belediyeden alınmış gayrimenkulün emlak değerini yani rayiç bedeli belirten belge
  • Tapu işlemlerini başkası -örneğin gayrimenkul danışmanı- yapıyorsa vekaletname
  • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) belgesi

Tapu İçin Gerekli Belgeler Tüzel Kişiler İçin

  • Vergi levhası aslı ve fotokopisi
  • İmza sirküleri
  • Son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği
  • Taşınmaz mallarla ilişkili yetki ve yetkililerin kimlik bilgilerinin bulunduğu yetki belgesi
  • Satışı vekil yapacaksa vekaletname

Tapu İmza Aşaması

Tapuya başvuru yapıldıktan sonra randevu mesajı gelir. Webtapu sisteminden yüklenen evraklar haricinde evraklar tapu müdürlüğüne elden teslim edilir. Harç mesajı yatırıldığı gün imza için tapudan randevu alınır. Gayrimenkul satış değerlerini düşük göstererek tapu harcı masrafını doğru beyan etmezseniz sonrasında alıcı da satıcı da ceza alabilir. Yine de satış işleminde bedel düşük gösterilerek harçları düşürmek için belediye rayici üzerinden belirlenebilmektedir. Bir kısım kişiler emlak vergisinden muaf tutulur. Tapu alım satımı için imza atıldıktan sonra tapunun bildirimi yapılarak elektrik-su bağlatma işlemleri yapılır.

Afyon Gayrimenkul AvukatıAfyon Tapu Avukatı olarak müvekkillerimize, gayrimenkul alım satımı, ev alım satımı, işyeri alım satımı, arsa alım satımı, konut alım satımı, izaleyi şuyu davası, tapu iptali ve tescili davası, geçit hakkı davası, miras davası, tapu davası konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu Tapu satışı için gerekli evraklar hususunda da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk