skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Hile Nedeniyle Tapu İptali

Hile nedeniyle tapu iptali nedir? Hile durumunda tapu iptal ve tescil davası açılabilir mi? Hile nasıl kanıtlanabilir? Giriş Özel hukukta kişilerin irade özgürlüğüne sahip oldukları ve ancak kendi özgür iradeleriyle…

İnançlı İşlem Davası

İnançlı işlem davası nedir? İnanç sözleşmesi ne şekilde kurulur? İnançlı işlemin ispatı nasıl yapılır? İnançlı işlemlerde delil başlangıcının önemi nedir? Giriş Türk Hukukunda inançlı işlemleri doğrudan düzenleyen bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Ancak…

Önalım Hakkı Davası

Önalım hakkı davası nedir? Şufa hakkı nedir? Önalım hakkı hangi yasal durumlarda mümkündür? Önalım hakkı ne şekilde kullanılabilir? Önalım hakkı nedir? Hangi durumlarda önalım hakkının kullanılması mümkündür? Önalım hakkı, paylı…

Taşkın yapı elatmanın önlenmesi

Giriş Taşkın yapı elatmanın önlenmesi davası nedir? Taşkın yapı halinde müdahalenin meni davası açılabilir mi? Bilinmesi gereken detaylar nelerdir? Taşkın yapının kesinlikle yıkılması mı gerekmektedir? Taşkın yapı halinde müdahalenin meni…

Muhtar senedi – köy senedi taşınmaz satışı

Giriş Muhtar senedi - köy senedi taşınmaz satışı nasıl yapılır? Muhtar senedi - köy senedi taşınmaz satışına dayanarak tapu iptal ve tescil davası açılabilir mi? İhtimaller şu şekildedir: İhtimaller Muhtar…

Zamanaşımı İle Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Zamanaşımı İle Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması Zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, olağan zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanma,Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanma Tescil Davası ne şekilde gerçekleşir, hepsi ve…