skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Eşini Aşağılamak Boşanma Sebebidir

Eşini Aşağılamak Boşanma Sebebidir. Bir eşin diğerinin fiziksel özelliklerini, ekonomik durumunu, cinsel performansını, duygusal yönden manipüle ederek, sosyal statüsünü küçük görerek ve diğer benzer şekillerde aşağılaması boşanma nedenidir. Bu küçültücü…

Alay Etmek Boşanma Sebebidir

Alay Etmek Boşanma Sebebidir. Bir eşin diğerinin kilosuyla,organlarıyla, görüntüsüyle ve diğer benzer şeyleriyle alay etmesi boşanma nedenidir. Bu küçültücü davranmak şeklinde gerçekleşen bir duygusal şiddet nedeniyle genel boşanma sebebidir. Karar…

Boşanma hukuka aykırı delil

Boşanma hukuka aykırı delil kararı etkileyebilir mi? Hukuka aykırı delil hükme esas alınabilir mi? Boşanma davasında gizli ses kaydının delil niteliği nedir? Yargıtay 2. HD Esas: 2020/4096 Karar: 2020/5051 K.T.:…

Eşcinsel İlişki-Zina Sebebiyle Boşanma

Eşcinsel İlişki-Zina Sebebiyle Boşanma davası açılabilir mi? Zina sebebiyle boşanma davası açmak için zina eden tarafların aynı cinsten olması aranır mı? Giriş Ömer Uğur Gençccan'ın kitabından alıntıyla: ""Yargıtay uygulamasında cinsel…

Evliliğin İptali Davası

Evliliğin iptali davası nedir? Evliliğin iptali davası hangi durumlarda açılabilir? Evliliğin mutlak ve nısbi butlanla iptali sebepleri nelerdir? Giriş Evliliğin iptali halleri mutlak butlan sebepleri ve nısbi butlan sebepleri olmak…

Evlilik Öncesinde Cinsel İlişki-Boşanma

Evlilik öncesinde cinsel ilişki-boşanma nedir? Evlilik öncesinde cinsel ilişki halinde boşanma davası açılabilir mi? Evliliğin nısbi butlan ile sakat olması halinde iptal davası açılması hakkında yargıtay kararı. Giriş Davalı kadının…

Evlat Edinme Davası

Evlat edinme davası nedir? Evlat edinme davası nasıl açılabilir? Evlat edinmek için kanunumuzda aranılan şartlar nelerdir? Giriş Evlat edinme, doktrinde, belirli şartlar ve usul içinde gerçekleştirilebilen ve evlat edinen ile…

Ticaret Unvanının Korunması

Ticaret unvanının korunması nedir? Ticaret unvanı zorunlu mudur? Ticaret unvanı devredilebilir mi? Ticaret unvanı nasıl korunur? Giriş Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle…

Davada tanık- Davada şahit

Davada tanık - davada şahit nedir? Tanık nasıl bildirilir? Birden fazla kez tanık listesi verilmesi mümkün müdür? Şahitler dinlenirken nelere dikkat edilmelidir. Giriş Kural olarak davada taraf olmayan kişiler tanık…

Boşanma davasında ikrar

Afyon avukat bürosu boşanma davasında ikrar, ikrarın tek başına bağlayıcı olmayacağı diğer delillerle birlikte değerlendirilme yapılması gerekmektedir 2. Hukuk Dairesi         2019/7558 E.  ,  2020/718 "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Konya Bölge…