skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Startup Nedir?

Her şeyden önce startup nedir cevaplamak gerekir. Startup, bir ya da birden fazla girişimcinin bir araya geldiği, bir soruna çözüm bulmaya çalıştıkları yapılardır. Girişimcilik tek kişilik olabileceği gibi startup ortaklık şeklinde de olabilir. Startup hukuku da startup sayısı artmasıyla önem kazanmıştır. İlk önce startup büyüyerek şahıs şirketlerine dönüşürler. İkinci olarak büyüyen startup sermaye şirketine dönüşürler. Sonradan bu şirketler yatırım alarak daha da büyümeye çalışırlar. Yeterince büyüdüklerinde ise startup, unicorn ismini alır ve satılır. Startup en baştan amacı büyütülüp satılmasıdır. Startup genellikle teknoloji ile ilgili konularda kurarsın. En yaygın startup şirketleri uygulama ve oyun geliştirenlerdir. Sonuç olarak startup girişimci bir ruhun vücut bulmasıdır. Startuplar parlak fikirlerin somutlaşarak maddi karşılık bulmasıdır.

Startup ve Girişimcilik hukuku nedir?

Startuplar ve girişimcilik hukuku, girişimcilik ekosistemi içerisindeki startup şirket kuruluşu, startup aldıkları yatırımı inceler. Bunun dışında startup birleşme-devralmaları ve uyuşmazlıkları düzenler. Ayrıca startup, gelişim sürecinin hukuki yönetimi ile ekosistemde bulunan aktörler arasında hukuki ilişkileri düzenler. Startup hukuku yeni ve karma bir hukuk alanıdır. Dünyada yaklaşık son 20 senedir startup sayısı artmaktadır. Ülkemizde ise son 10 senedir startup girişimcilik hukuku konusundaki çalışmalar hız kazanmıştır. Daha doğrusu teknolojinin ilerlemesiyle birlikte startup girişimcilik hukuku alanına olan ilgi kaçınılmaz olmuştur. Startup girişimcilik hukuku alanı melez bir alandır. Başta ticaret hukuku, sözleşmeler hukuku, bilişim hukuku, fikri mülkiyet hukukunu ihtiva eder. Ancak girişimin muhteviyatına göre pek çok hukuk dalını da içerisinde barındırmaktadır.

 

Parlak bir fikrim var. Bu fikrimi yatırımcılara ya da ortak iş yapabileceğim kimselere açmak istiyorum. Ancak fikrimi çalmalarından korkuyorum. Fikrimi nasıl koruyabilirim?

Fikir startup hukukunun olmazsa olmazıdır. Non-disclosure agreement(nda) (ifşa etmeme sözleşmesi-gizlilik sözleşmesi). Bir kişinin ya da şirketin, başka bir kişi veya şirketle, yapacağı bir iş ya da projede(know-how içeren projeler, startup, girişimciler, yatırım ilişkileri vs.) , gizli bilgi ve belge paylaşımı yapılacağı için bu bilgilerin korunması, ticari sırların saklanması amacıyla bunların sözleşmeyle garanti altına alınmasıdır. Sözleşmeye aykırı davranma halinde genelde cezai şart öngörülerek koruma sağlayacaksın.

Marka nedir? Neden ihtiyaç duyabilirim?

Markalar startup için önemlidir. “Marka”: bir işletmenin ürettiği ya da sattığı mal ve hizmetleri diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan her türlü; sözcük, şekil, renk, harf, sayı, sesler, hareket, koku veya ambalajdan ibaret olabilen işarettir. Marka koruması alınan sınıflarda markayı oluşturan isim ve logo gibi işaretlerin korunması ve bunların ihlali halinde gerekli hukuki yolların işletilmesi maksadıyla başvuracaksın.

Marka başvurusu yapmadan önce ön araştırma yapacaksın. Bu araştırma Türk Patent ve Marka Kurumu’nun internet sitesi olan:”https://online.turkpatent.gov.tr/trademark-search/pub/trademark_search” adresinden yapılabilmektedir. Bu araştırmayı ücretsiz bir şekilde kendiniz startup adına yapabileceğiniz gibi avukatınızdan ya da marka vekilinizden yardım da alabilirsiniz.

Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca marka başvurusu yapabilecek kişiler belirtilmiştir. Sınai Mülkiyet Kanununa göre rüçhan hakkı bulunanlar marka başvurusu yapma konusunda öncelik hakkına sahiptir. Marka başvurusunu bizzat kendiniz yapabilirsiniz. Marka vekili vasıtasıyla ya da e-devlet bilgilerinizle avukatınız vasıtasıyla da yapabilirsiniz.

Marka başvurusu elektronik ortamda epats sistemi üzerinden yapılabilmektedir:”https://epats.turkpatent.gov.tr”. Burada kabul ve taahhüt metni onaylandıktan sonra e-mail adresinize taahhütname göndereceksin. Sonrasında cep telefonu ve e-mail bilgileri girildikten ve doğrulama kodlarıyla doğrulayacaksın. Sonrasında güncelle kısmına basılarak güncelleme yapacaksın. Sonrasında benim sayfam kısmından marka başvurusu yapabileceksin. Başvurunuzun kabul edilebilmesi için elektronik ortamda verilerin doğru bir şekilde girilmesi gerekir. Ayrıca marka tipinin ve türünün doğru seçmen gerek. Bunun yanı sıra 45 adet olan mal ve hizmet sınıflarından uygun olanlarının seçilmesi gerekmektedir. Başvuru tarihi başvuru formunun usulüne uygun olarak doldurulduğu tarihtir. Başvuru yapıldıktan sonra 30 gün içinde elden ya da posta yoluyla ilgili form kuruma ulaştırılmalıdır.

Marka başvurusu yapıldıktan sonra öncelikle şekil yönünden inceleme yapılır. Eksiklik veya hata tespit edilmesi halinde giderilmesi için başvuru sahibine 2 aylık süre verilir. Eksiklikler giderilmezse eksikliklerin muhteviyatına göre başvuru hükümden düşer. Veya eksikliklerle ilgili talepler yok sayılarak başvuru tamamlanır. Sonrasında ise Sınai Mülkiyet Kanununda belirtilen mutlak red nedenleri yönünden esas hakkında inceleme yapılır. Bu nedenlerden biri mevcut ise başvuru tamamen veya kısmen reddedilir. Kurum tarafından verilen kararlar kesin değildir. 2 ay içerisinde bu kararlara itiraz edilebilir, itirazları yeniden inceleme ve değerlendirme dairesi inceler. Bu karara karşı da 2 ay içerisinde görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilir. Başvuru kabul edildikten sonra markanız marka siciline kaydedilir. Marka bülteninde yayımlanır. Yayımlanma tarihinden itibaren 2 ay içerisinde de marka ile ilgili itirazlar ilgililerce yapılabilir.

Daha önce başka mal ve hizmet sınıfında alınan markalarla aynı isimde başka bir marka başvurusu başkaca mal ve hizmet sınıfında kullanılmak üzere geçerli olmaktadır.

Patent nedir? Neden ihtiyaç duyabilirim?

Bir buluşunuz varsa bunu patent ile koruyabilmeniz mümkündür. Bu koruma size buluşunuz üzerinde bir tekel hakkı verir. Bu tekel hakkının içeriği ise buluşunuzun izinsiz olarak ve belirlenen süre boyunca geçerli olmak şartıyla üretme, kullanma, satma ya da ithal etme hakkına sahip olunmasıdır. Yani sizden izinsiz bir şekilde buluşunuz üzerinizdeki haklar kullanılamaz.

Bir şeyin buluş olabilmesi için yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarını taşıması icap etmektedir. Açmak gerekirse;

Yenilik:Tekniğin bilinen durumunu aşar mahiyette olması yani dünya çapında daha önce olmayan orjinal bir şey olması

Buluş basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir.

Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelir.

Buluş niteliğinde olmadığı için patent verilemeyecek konular şunlardır:

1.Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel yöntemler
(Bölme işlemi için bir kısa yol metodu buluş değildir. Ancak, bu metoda göre çalışan bir hesap makinası buluş olabilecek.)


2.Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve
yöntemler (Dil öğrenme yöntemi, bulmaca çözme yöntemi, bir oyun veya ticari bir işletmeyi organize etmek için planlar buluş değildir. Ancak, dil öğretmek, bulmaca çözmek, bir planı
uygulamak veya oyun oynamak için yeni bir cihaz buluş olabilecek.)


3.Bilgisayar programları
(Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemleri gerçekleştiren bilgisayar programları, kaynak ve nesne kodları teknik karakter olarak kabul edilmediklerinden dolayı buluş olarak değerlendirilmemektedir. Örneğin; Muhasebe Programı, açık artırma metodunu gerçekleştiren program vb. Ancak, teknik bir problemi
çözen yöntemi gerçekleştiren bilgisayar programı veya bilgisayar programını içeren cihaz patent ile korunabilmektedir. Örneğin, iki mobil cihazı arasında daha hızlı veri iletişimini sağlayan yöntemi gerçekleştiren bilgisayar programı, bir işletim sisteminde kaynak dağılımını gerçekleştiren program veya veri şifrelemesini sağlayan program vb.)


4.Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri
(Romanlar, tablolar, heykeller buluş değildir.)


5.Bilginin sunumu

Buluş niteliğinde olmasına rağmen patentle korunamayacak buluşlar ise şunlardır:

Buluş niteliğinde olmalarına rağmen patentle korunamayacak buluşlar şunlardır:
1.Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar


2.Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler (Soğuğa dayanıklılık geni içeren Gerek 79 mısır çeşidi patentlenemez. Ancak, soğuğa dayanıklılık geni içeren mısır bitkisi patentlenebilecek. Ülkemizde bitki çeşitleri ve hayvan ırkları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmektedir. Esas olarak biyolojik işleminden anlaşılması gereken; melezleme ya da seleksiyon gibi tamamen doğal bir olaydan oluşan bitki veya hayvan üretim usulüdür)


3.İnsan veya hayvan vücuduna uygulayacağınız teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler de dâhil tüm tedavi yöntemleri


4.Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi.

5.İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme
işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanmanız, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar.

Patent başvurusu yapmadan önce ön araştırma yapılmalıdır. Bu ön araştırma aşağıdaki sitelerden yapabilirsin:

https://portal.turkpatent.gov.tr/anonim/arastirma/patent/detayli

https://worldwide.espacenet.com

https://tr.espacenet.com

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

https://www.uspto.gov/patents/search

https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Ön araştırma yaptıktan ve almak istediğiniz patentin alınmadığına emin olduktan sonra aşağıda sayılan evraklar hazırlayacak ve ücret de ödendikten sonra başvuru yapacaksın.

Başvuru formu
Başvuru ücreti
Tarifname
İstemler
Özet
Resimler (varsa)

Başvuru online ortamda yapılabilmektedir. Patent başvurusu elektronik ortamda epats sistemi üzerinden yapılabilirsin:”https://epats.turkpatent.gov.tr” Burada kabul ve taahhüt metni onaylanacaksın. Sonra e-mail adresinize taahhütname gönderilir. Sonrasında cep telefonu ve e-mail bilgileri girildikten ve doğrulama kodlarıyla doğrulandıktan sonra güncelle kısmına basılarak güncelleme yapıldıktan sonra benim sayfam kısmından patent başvurusu yapılabilmektedir. Başvuru evrakı ile birlikte başvuru formu, başvuru sahibinin iletişim belgeleri, patent verilmesinin istenildiği yazılı talep, başvuru ücretinin ödendiğini gösteren bilgi-belge, tarifname, istemler, özet
ve varsa resimler posta, kargo vb. yollarla Türk Patent ve Marka Kurumunun Hipodrom Caddesi No: 115 06330 Yenimahalle-ANKARA adresine göndereceksin. Başvuruyla birlikte patentle ilgili araştırma talebinde de bulunulabilirsin.

Başvuru yayımı, başvuru (ya da rüçhan) tarihinden itibaren 18 ay sonra yapacaksın.

Başvuru sahibi 18 ay sona ermeden başvurunun yayımlanmasını talep edeceksin. Bunun için, patent başvurusu yapılırken doldurulan başvuru formundaki “erken yayım” ile ilgili kısımda ya da sonraki
süreçte Erken Yayın Talep Formu ile talepte bulunulması gerekmektedir. Erken yayım talebi yapılması durumunda başvuru, şekli uygunluk yazısından sonra yayımlayacaksın.

Patent başvuruları öncelikle şekli olarak incelenir. Hata veya eksiklik mevcut ise giderilmesi için bildirim tarihinden itibaren 2 ay süre verilir. Eksiklikler süre içerisinde giderilmez veya kurum tarafından kabul edilmezse başvuru reddedilir. Şekli inceleme sonucunda eksiklik yoksa ve araştırma talebi de başvuru ile birlikte yapılmamışsa 12 ay içinde araştırma ücretini ödemesi ve araştırma talebinde bulunması başvurucuya bildirilir. Bu ücret ödenmezse ve talep gönderilmezse başvuru geri çekilmiş sayılır. Araştırma sonucunda araştırma raporu tanzim edilir, rapor sonucunda başvuru sahibi başvuruya devam etmek niyetindeyse araştırma raporunun bildiriminden itibaren 3 ay içerisinde inceleme raporunun hazırlanması talebinde bulunur. Bu taleple birlikte başvuru sahibi araştırma raporu ile ilgili görüşlerini de sunabilir. İnceleme raporu tanzim edildikten sonra başvuru sahibinden, her bir bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde bu bildirimlere karşı görüşlerini sunması veya başvurunun kapsamını aşmaması şartıyla tarifname, istemler veya resimlerde değişiklikler
yapması istenir. Söz konusu bildirimlerin sayısı üçten fazla olamaz. Bildirimlere cevap verilmemesi ya da değişiklik yapılmaması durumunda başvuru geri çekilmiş sayılır. Bildirimlerden sonra yapılan inceleme sonucunda başvurunun ve buna ilişkin buluşun bu Kanun hükümlerine uygun olmadığının tespit edilmesi halinde patent verilememe nedenlerini gerekçeleriyle açıklayan bir inceleme raporu düzenlenir ve başvuru reddedilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır. Düzenlenen inceleme raporuna göre patentin verilebilmesi için Kurum tarafından değişiklik yapılmasının gerekli görüldüğü durumlarda bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde değişikliklerin yapılması istenir. Yapılan değişikliklerin kabul edilmesi halinde patentin verilmesine karar verilir,
bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır. Yapılan değişikliğin Kurum tarafından kabul edilmemesi halinde veya değişikliklerin yapılmaması halinde başvuru geri çekilmiş sayılır,
bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır. Patent sahibi talep ederse yayımdan sonra belge düzenleme ücretini de ödemek suretiyle patent belgesi düzenlenir ve patent sahibine gönderilir. Yine yayımdan sonra 6 ay içerisinde ilgililer tarafından itirazlar yapılabilir.

 

Telif nedir? Neden ihtiyaç duyabilirim?


Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklara telif hakları denilir. Örneğin edebiyat eseri, bilimsel kitap ve makaleler, müzik eseri, sinema eseri, dizi, bilgisayar programı-oyunu, telefon oyunu-programı, fotoğraf, resim ve heykel gibi güzel sanatlar alanında verilen eserler, işlenme ve derlemeler vb. her türlü eser bu hukuki korumadan istifade eder. Telif hakkının doğması için tescile gerek yoktur. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle birlikte doğar. Tescil kimi zaman hak sahipliği konusunda bir uyuşmazlık söz konusu ise o zaman önem arz edebilir. Telif hakları ülkemizde kural olarak eser sahibinin yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıl korunur.

Yazılımımı nasıl koruyabilirim?

Hukukumuzda yazılım patentlenemez. Ama yazılımın bir cihazla yani donanımla birlikte patentlenebilmesi mümkündür. Yazılım hukukumuzda telif yoluyla korunur. Telif ürünü üretilmekle birlikte sahibinin mülkiyetine geçer bu nedenle kod yazanın kim olduğunun tespiti önem arz etmektedir. Kodu yazanın kim olduğunun tespiti için “escrow” hizmeti satın almak veya zaman damgası üretmek gibi yöntemler kullanabilir. Tersine mühendislik yapılarak yine de yazılımın benzerinin yazılması mümkün olup kesin bir korumanın olduğundan söz etmek mümkün değildir.

Bilgisayar programları hukuken nasıl korunabilir?

Bilgisayar programları hukukumuzda ilim ve edebiyat eserleri gibi kabul edilip korunur. Ancak bilgisayar programlarına esas olan düşünce ve ilkeler ve bunlara bağlı olan kısımlar telif korumasından yararlanmaz. Bilgisayar programlarında yapılan düzenleme ve değişiklikler de işleme eser olarak korunur.

Yazılan edebi eserler nasıl korunabilir?

Yayınevlerine yazılan kitap gönderilirken eserin çalınmasını önlemek ve ileride doğacak uyuşmazlıklarda delil olması için noterde tasdik, eseri taahhütlü olarak kendine göndermek, kitabı e-kitap şeklinde yayımlamak, gizlilik sözleşmesi gibi yöntemler tercih edilebilir. Yazar, yayınevi ile anlaştıktan sonra taraflar arasında telif sözleşmesi yapılabilir. Yayınevi telif ücretini ödemezse Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğüne müracaat edilerek bilgi edinme hakkı ve avukatlık kanunu çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeler temin edilip icra takibi yapılabilir ya da dava açılabilir.

Youtube videolarımı bir televizyon kanalı veya başka bir youtube kanalı izinsiz kullandı ne yapabilirim?

FSEK gereğince YouTube videoları sinema eseri olarak kabul edilir ve korunur. Öncesinde zorunlu ticari arabuluculuğa başvuru yapılması lazımdır. Sonrasında videoları izinsiz kullandığı için telif hakkı ihlali davası, maddi ve manevi tazminat davası açılabilir ayrıca temin edilen karın verilmesi talep edilebilir, bu halde talep edilen bedel indirilir. Burada kar bilirkişi marifetiyle belirlenir. FSEK 71’deki suçlar meydana gelmişse şikayetçi olunabilir.

Çektiğim fotoğraflar üzerinde haklarım nelerdir?

Fotoğrafın sahibi deklanşöre basan yani eseri meydana getiren gerçek kişidir. İlgili kanundan alıntıyla eserin meydana gelmesini sağlayan teknik hizmetler ve teferruatlı yardımlar eser sahibi olunması için yetmemektedir. Fotoğraf üzerindeki haklar da tıpkı diğer eserler gibi alenileşmeden başlayarak eser sahibi olan fotoğrafçının yaşamı boyunca ve ölümünden sonra 70 sene devam eder. Fotoğrafçının fotoğraf üzerinde maddi ve manevi hakları mevcuttur. Bunları açmak gerekirse işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, fotoğraf bütünlüğünün korunmasını isteme hakkı, fotoğrafta isim veya tanıtıcı işaret kullanma hakkı, satış bedellerinden pay verilmesini isteme hakkı örnek gösterilebilir.

Faydalı model nedir? Neden ihtiyaç duyarım?

Patent şartlarının üçünü beraber(yenilik, buluş basamağı sanayiye uygulanabilirlik) sağlamamakla birlikte, dünya çapında yeni olan(yenilik unsuru) ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma sağlayan bir sınai mülkiyet hakkıdır. Patentten farklı olarak burada tekniğin bilinen durumunun aşılması ve buluş basamağı unsurlarının sağlanması da aranmaz. Patent alma sürecinden daha kısa bir sürede ve daha az masrafla faydalı model alınabilmesi küçük ve orta düzeyde işletmeler açısından duruma göre daha avantajlı olabilmektedir. Faydalı model buluş sahiplerine 10 yıl süre boyunca koruma, üretme ve pazarlama gibi muhtelif haklar vermektedir.

Patentle korunabilir olmayan buluşlar dışında patent ile korunabilen fakat faydalı modelle de
korunamayan buluşlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1.Kimyasal ve biyolojik maddeler, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen buluşlar
(Yeni bir plastik bileşeni ve onun üretim usulü)
2.Eczacılıkla ilgili maddeler, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen buluşlar (Yeni
bir antihistaminik ve onun üretim usulü)
3.Biyoteknolojik buluşlar (Rekombinant DNA teknolojisi ile elde edilen ürünler ve
üretim usulleri)
4.Usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar (Bir saç
şekillendirme yöntemi, elektroliz ile su ısıtma yöntemi)

Faydalı model başvurusu yapmadan önce ön araştırma yapılmalıdır. Bu ön araştırma aşağıdaki sitelerden yapılabilir:

https://portal.turkpatent.gov.tr/anonim/arastirma/patent/detayli

https://worldwide.espacenet.com

https://tr.espacenet.com

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

https://www.uspto.gov/patents/search

https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Ön araştırma yaptıktan ve almak istediğiniz faydalı modelin alınmadığına emin olduktan sonra aşağıda sayılan evraklar hazırlanır ve ücret de ödendikten sonra başvuru yapılır.

Başvuru formu
Başvuru ücreti
Tarifname
İstemler
Özet
Resimler (varsa)

Başvuru online ortamda yapılabilmektedir. Faydalı model başvurusu elektronik ortamda epats sistemi üzerinden yapılabilmektedir:”https://epats.turkpatent.gov.tr” Burada kabul ve taahhüt metni onaylandıktan sonra e-mail adresinize taahhütname gönderilir. Sonrasında cep telefonu ve e-mail bilgileri girildikten ve doğrulama kodlarıyla doğrulandıktan sonra güncelle kısmına basılarak güncelleme yapıldıktan sonra benim sayfam kısmından patent başvurusu yapılabilmektedir. Başvuru evrakı ile birlikte başvuru formu, başvuru sahibinin iletişim belgeleri, patent verilmesinin istenildiği yazılı talep, başvuru ücretinin ödendiğini gösteren bilgi-belge, tarifname, istemler, özet
ve varsa resimler posta, kargo vb. yollarla Türk Patent ve Marka Kurumunun Hipodrom Caddesi No: 115 06330 Yenimahalle-ANKARA adresine gönderilir. Başvuru ile birlikte faydalı modelle ilgili araştırma talebinde de bulunulabilir.

Faydalı model başvuruları öncelikle şekli olarak incelenir. Hata veya eksiklik mevcut ise giderilmesi için bildirim tarihinden itibaren 2 ay süre verilir. Eksiklikler süre içerisinde giderilmez veya kurum tarafından kabul edilmezse başvuru reddedilir. Şekli inceleme sonucunda eksiklik yoksa ve araştırma talebi de başvuru ile birlikte yapılmamışsa 2 ay içinde araştırma ücretini ödemesi ve araştırma talebinde bulunması başvurucuya bildirilir. Bu ücret ödenmezse ve talep gönderilmezse başvuru geri çekilmiş sayılır.

Araştırma sonucunda araştırma raporu tanzim edilir, rapor sonucunda başvuru sahibi başvuruya devam etmek niyetindeyse araştırma raporunun bildiriminden itibaren 2 ay içerisinde bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde bu bildirimlere karşı görüşlerini sunması veya başvurunun kapsamını aşmaması şartıyla tarifname, istemler veya resimlerde değişiklikler yapması istenir. Bildirimlere cevap verilmemesi ya da değişiklik yapılmaması durumunda başvuru geri çekilmiş sayılır. Kurum değerlendirmesini yapar ve faydalı modelin verilebilmesi için değişiklik yapılmasının gerekli olduğu durumda bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde değişikliklerin yapılması istenir, yapılan değişikliklerin kabul edilmesi halinde faydalı modelin verilmesine karar verilir.

Bu durum başvuru sahibine bildirilir, bu karar ve faydalı model Bültende yayımlanır. Değişikliklerin yapılmaması veya yapılan değişikliklerin Kurum tarafından kabul edilmemesi hâlinde başvuru geri çekilmiş sayılır, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır. Faydalı model verilmesinden sonra ancak hükümsüzlük talebiyle başvuru yapılabilir. Kurum yaptığı değerlendirme sonucunda faydalı model başvurusunun ve buna ilişkin buluşun Kanun hükümlerine uygun olmadığına karar verirse başvuru reddedilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır. Bu karara karşı, 100 üncü maddeye göre itiraz edilebilir. Faydalı modelin verilmesine ilişkin yayımdan sonra talep edilmesi ve Tebliğde belirtilen belge düzenleme ücretinin ödenmesi durumunda faydalı model belgesi düzenlenerek başvuru sahibine verilir.

Know how sözleşmesi nedir? Sözleşmede nelere dikkat etmek gereklidir?

Know-how, bir üründen ya da yöntemden en kolay ya da en verimli biçimde yararlanmayı sağlayan, sağlayıcının tecrübe ve deneyimleri sonucu elde ettiği, patentli olmayan, pratiğe yönelik, gizli, esaslı bilgiler veya ticari sırlardır. Know-how sözleşmeleri bu bilgi ve tecrübelerin satılması ya da kiraya verilmesi ile sağlayıcılarına çok büyük gelirler elde edebilmesinin yolunu açmaktadır. Hukuk doktrininde tartışmalı olmakla birlikte know-how sözleşmelerinin niteliği hizmet ve ürün kirasına ilişkin bazı unsurları taşıyan sui generis(kendine özgü) bir sözleşme olduğu genel itibarıyla kabul görmektedir. Know-how sözleşmeleri yazılı veya sözlü şekilde ya da noter kanalıyla yapılabilir ancak ispat açısından sözleşmenin en azından yazılı yapılması elzemdir.

Know-how sözleşmelerinde know-how veren(devreden), know-how alana(devralan), know-how’un mahiyetine uygun bir şekilde açıklayıp ifa etme ve bunun kullanımına itiraz etmeme yükümlülüğüne haizdir. Devralan ise bedel ödeme yükümlülüğüne sahiptir. Bu asli edim yükümlülükleri dışında, yan edim yükümlülükleri sözleşmede belirtilirse taraflar bunları da yerine getirmek mecburiyetinde olacaktır. Taraflar arasında meydana gelecek uyuşmazlıklarda bu sözleşmenin metni önem arz etmektedir.

Şirket kurduktan sonra fikri mülkiyete dair haklarımı nasıl devredebilirim?

Fikri mülkiyet hakları patent-faydalı model-marka alanın veya eser sahibinin üzerinde doğmaktadır. Bu hakların şirketleşme sonrasında FSEK.m.49 kapsamında yazılı muvafakatle ve hangi hakların devredildiği tek tek sayılarak kurduğunuz şirkete devredilmesi gerekmektedir. Yine google play store, appstore, youtube vb. platformlarda da paylaşılan eserlerle ilgili de mali hakların devir işleminin yapılması gerekmektedir.

Ortaklık sözleşmesi nedir? Sözleşmede nelere dikkat etmek gereklidir?

Türk Borçlar Kanunu.m.620’de tanımı yapıldığı üzere; iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaç doğrultusunda birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmeye adi ortaklık sözleşmesi denir. Kanunda düzenlenmiş diğer türden ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımayan bu türe de adi ortaklık denir. Bir girişimin erken döneminde henüz şirket kurulmadan evvel genelde adi ortaklık sözleşmesi yapılarak sermayesini ya da emeğini ortaya koyan ortaklar arasında güven tesis edilmektedir. Sonrasında limited ya da anonim şirket kurulsa dahi ortaklık sözleşmesine konulacak madde ile ortaklık sözleşmesi ile şirket ana sözleşmesinin birbiriyle çeliştiği durumlarda ortaklık sözleşmesi esas alınabilmektedir. Şirket ana sözleşmesi Türk Ticaret Kanunundaki hükümlere genel itibarıyla sıkı sıkıya bağlıyken, ortaklık sözleşmesinde daha özgür bir alan mevcuttur. Bu özgür alansa ortaklık içerisinde çıkabilecek uyuşmazlıklarda girişimin devamlılığı için önem arz edebilmektedir.

 

Ortaklık Sözleşmesinin Şekli

Ortaklık sözleşmesi şekil şartına tabi değildir. Bu nedenle sözlü yapılabileceği gibi yazılı bir şekilde ya da noterde de yapılabilir. Ancak ortaklık sözleşmesi içeriği itibarıyla detaylı ve önemli bir sözleşme olduğu, ortaklık da bir nevi evlilik gibi olduğundan ispat koşulu açısından sözleşmenin en azından yazılı bir şekilde yapılması uygun olacaktır.

Katılım Payları ve Ortaklıkta Hisse Dağılımı

Her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir katılım payı koymakla yükümlüdür. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa katılım payları eşit olmak zorundadır. Ancak emeğini ya da zamanını ortaya koyan ortak için bunun aksinin sözleşmede kararlaştırılması da mümkün kılınmıştır. Yine eşit hisseler dışında da ortakların iradesine uygun bir hisse dağılımı ve bu hisselerin şirketin yönetimi ve temsili hususunda aynı oranda etkiye sahip olup olmadığı da sözleşmede öngörülebilmektedir. Bir ortağın katılım payı, bir şeyin kullandırılmasından oluşuyorsa kira sözleşmesindeki; bir şeyin mülkiyetinden oluşuyorsa satış sözleşmesindeki hasara, ayıptan ve zapttan sorumluluğa ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

Kazanç ve Zarar

Ortaklar, niteliği gereği ortaklığa ait olan bütün kazançları aralarında paylaşmakla yükümlüdürler. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, her ortağın kazanç ve zarardaki payı eşittir. Sözleşmede ortaklardan birinin kazanç ve zarara katılım payı belirtilmişse yeterlidir, diğer ortak ya da ortakların katılım payları da buradan çıkarılabilir. Bir ortağın zarara katılmaksızın yalnız kazanca katılacağına ilişkin anlaşma, ancak katılma payı olarak yalnızca emeğini koymuş olan ortak için geçerlidir.

Ortaklıkta Karar Alma

Ortaklığın kararları, bütün ortakların oybirliğiyle alınır. Sözleşmede kararların oy çokluğuyla alınacağı belirtilebilir ya da en azından bazı kararların oy çokluğuyla bazı kararların ise oybirliğiyle alınabileceği öngörülebilir. Bu durumda oy çoğunluğu, ortak sayısına göre belirlenir. İki ortaklı adi ortaklıklarda karar alırken şirketin kilitlenmemesi adına da farklı bir şekilde karar alma mekanizması sözleşmede belirlenebilir.

Ortaklığın Yönetimi

Yönetim, sözleşme veya kararla yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklar ortaklığı yönetme hakkına sahiptir. Ortaklık, ortakların tümü veya birkaçı tarafından yönetilmekte ise, bunlardan her biri, diğerleri katılmaksızın işlem
yapabilir; ancak ortaklığı yönetmeye yetkili olan her ortak, tamamlanmasından önce işleme itiraz etmek suretiyle, bu işlemin
yapılmasını engelleyebilir. Ortaklığa genel yetkili bir temsilci atanması ve ortaklığın olağan dışı işlerinin yürütülmesi için, bütün ortakların oybirliği gereklidir. Ancak, gecikmesinde sakınca olan hâllerde, bu konuda yönetici ortaklardan her biri yetkilidir. Şirketin yönetimi ile ilgili hususlarda tıkanma yaşanmaması için ortaklık sözleşmesinde tek tek ve detaylı bir şekilde yönetimin nasıl yapacağı belirlenebilir.

Ortaklar Arasında Rekabet Yasağı

Ortaklar, kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine olarak, ortaklığın amacını engelleyici veya zarar verici işleri yapamazlar. Ortaklığın sona erme durumunda da yasaya uygun bir şekilde rekabet etmeme yükümlülüğü öngörülebilir.

Ortakların Bizzat Yaptığı Giderlerden Diğer Ortakların Sorumluluğu

Ortaklardan birinin ortaklık işleri için yaptığı giderlerden veya üstlendiği borçlardan dolayı diğer ortaklar, ona karşı sorumlu olurlar; bu ortağın, yönetim işleri yüzünden doğrudan doğruya uğradığı zararlar ile ortaklığın
yönetiminden kaynaklanan tehlikeler sonucunda doğan zararları, diğer ortaklar gidermekle yükümlüdürler. Ortaklığa avans olarak para veren ortak, verdiği günden başlamak üzere faiz isteyebilir. Yükümlü olmadığı hâlde ortaklık işleri için emek sarfetmiş olan bir ortak, hakkaniyetin gerektirdiği bir karşılık ödenmesini isteyebilir.

Ortakların Birbirine Karşı Özen Borcu

Her ortak, ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göstermekle yükümlüdür. Her ortak, diğerlerine karşı, kendi kusuruyla verdiği zararları, başka işlerde ortaklığa sağladığı menfaatlerle mahsup
ettirme hakkı olmaksızın gidermekle yükümlüdür. Ortaklık işlerini ücret karşılığı yürüten ortak, vekâlet hükümlerine göre sorumlu olur.

Ortakların Yönetim Yetkisinin Kaldırılması

Ortakların her biri ayrı ayrı yönetim yetkisine sahiptir ve yönetim yetkisi kural olarak kaldırılımaz ve sınırlandırılamaz. Ancak ortaklık sözleşmesinde yetkinin kaldırılamayacağına ilişkin bir hüküm bulunsa bile, haklı bir sebep varsa, diğer ortaklardan her biri yönetim yetkisini kaldırabilir. Haklı sebepler, özellikle yönetici ortağın görevini aşırı ölçüde ihmal etmesi veya iyi yönetim için gerekli olan yeteneği kaybetmesi durumlarında vardır. Bunlar dışında da somut duruma göre ortağın yönetim yetkisini kaldırılabilecek oranda haklı bir sebebin var olup olmadığı incelenebilir.

Yönetici Ortakların Sorumluluğu

Yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişkilerde vekalet sözleşmelerine ilişkin hükümler uygulanır. Ortaklığı yönetme yetkisi olmayan ortağın yaptığı işlemlerde vekaletsiz iş görme hükümleri uygulanır. Yönetici ortaklar, yılda en az bir defa hesap vermek ve kazanç paylarını ortaklara ödemekle yükümlüdürler. Hesap döneminin uzatılmasına ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. Ortaklığı yönetenin ortaklardan birisi olmaması durumunda da aynı kural uygulanır.

Ortakların Ortaklık İşleriyle İlgili Hakları

Yönetim yetkisi olmasa bile, her ortağın, ortaklığın işleyişi hakkında bilgi alma, defter ve kayıtlarını inceleme, bunlardan örnek alma ve mali durumu hakkında özet çıkarma hakkı vardır. Aksine sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.

Ortaklığa Yeni Ortak Alımı

Ortaklığa, yeni bir ortak alınması, bütün ortakların rızasına bağlıdır.
Ortaklardan biri tek taraflı olarak bir üçüncü kişiyi ortaklıktaki payına ortak eder veya payını ona devrederse, bu üçüncü kişi ortak sıfatını kazanamaz. Bu üçüncü kişiler bazı durumlarda yatırımcılar olabilmektedir. Haliyle yatırım aşamasında adi ortaklığın şirketleşmesi, yatırımcının hisse payı da önem arz etmektedir. Ortaklık sözleşmesinde farklı bir ortaklığa alım yöntemi kararlaştırılabilir.

Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma

Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması, kısıtlanması, iflası, tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi veya ölmesi hâlinde, sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm varsa, bu durumlardan biri gerçekleştiğinde, o ortak veya temsilcisi ya da ölen ortağın mirasçısı ortaklıktan çıkabilir veya diğer ortaklar tarafından yazılı olarak yapılacak bir bildirimle ortaklıktan çıkarılabilir.

Ortaklık Payının Tasfiyesi

Bir ortağın ortaklıktan çıkması veya çıkarılması durumunda payı, diğer ortaklara payları oranında kendiliğinden geçer. Diğer ortaklar, ortaklıktan çıkan veya çıkarılan ortağa, kullanımını ortaklığa bıraktığı eşyayı geri vermekle yükümlü oldukları gibi, kendisini ortaklığın muaccel borçlarından doğan müteselsil sorumluluktan kurtararak, ortak sıfatının sona erdiği tarihte ortaklık tasfiye edilmiş olsaydı ödenmesi gereken tasfiye payını ödemekle yükümlüdürler. Ortaklığın henüz muaccel olmayan borçları için diğer ortaklar, çıkan veya çıkarılan ortağı borçtan kurtarmak yerine, kendisine bir güvence verebilirler. Çıkan veya çıkarılan ortağın tasfiye payı, ortaklık sıfatının sona erdiği tarih itibarıyla, mali işlerde uzman bir kişiye hesaplattırılır. Tarafların uzman kişi üzerinde anlaşamamaları durumunda bu kişi, hâkim tarafından atanır. Bu hususlar ortaklık sözleşmesiyle hukuka uygun bir şekilde düzenlenebilir. Ortaklık sıfatının sona erdiği tarihte, ortaklığın malvarlığı, borçlarını karşılamaya yetmezse, çıkan veya çıkarılan ortak, payına düşen borç tutarını, zarara katılmaya ilişkin düzenlemeler çerçevesinde diğer ortaklara ödemekle
yükümlüdür.

Tamamlanmamış İşlerin Durumu

Çıkan veya çıkarılan ortak, ortak olduğu dönemde henüz sonuçlanmamış işlerden doğan kâra veya zarara katılır. Ortaklık sıfatı sona eren kişi, o hesap yılı sonu itibarıyla, tamamlanmış olan işler sebebiyle varsa ortaklıktan kendisine düşecek kâr payını; devam eden işler hakkında da gerekli bilgiyi isteyebilir.

Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri ve Temsil Yetkisi

Kendi adına ve ortaklık hesabına bir üçüncü kişi ile işlemde bulunan ortak, bizzat alacaklı ve borçlu olur. Ortaklardan biri, ortaklık veya bütün ortaklar adına bir üçüncü kişi ile işlem yaparsa, diğer ortaklar ancak temsile ilişkin hükümler uyarınca, bu kişinin alacaklısı veya borçlusu olurlar.

Kendisine yönetim görevi verilen ortağın, ortaklığı veya bütün ortakları üçüncü kişilere karşı temsil etme yetkisi var sayılır. Ancak, temsil yetkisine sahip yönetici ortağın yapacağı önemli tasarruf işlemlerine ilişkin yetkinin, bütün ortakların oybirliğiyle verilmiş olması ve yetki belgesinde bu hususun açıkça belirtilmiş olması şarttır. Adi ortaklık sözleşmesinde ortakların ve yönetici ortakların temsil yetkisi ve bunun sınırları detaylı bir şekilde kararlaştırılabilir.

Adi ortaklık için edinilen veya ortaklığa devredilen şeyler, alacaklar ve ayni haklar, ortaklık sözleşmesi çerçevesinde elbirliği hâlinde bütün ortaklara ait olur. Ortaklık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça, bir ortağın alacaklıları, haklarını ancak o ortağın tasfiyedeki
payı üzerinde kullanabilirler. Ortaklar, birlikte veya bir temsilci aracılığı ile, bir üçüncü kişiye karşı, ortaklık ilişkisi çerçevesinde üstlendikleri
borçlardan, aksi kararlaştırılmamışsa müteselsilen sorumlu olurlar.

Ortaklığın Sona Ermesi

Ortaklık, aşağıdaki durumlarda sona erer:

 1. Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız duruma gelmesiyle.
 2. Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa, ortaklardan birinin ölmesiyle.
 3. Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa, bir ortağın kısıtlanması, iflası veya tasfiyedeki
  payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesiyle.
 4. Bütün ortakların oybirliğiyle karar vermesiyle.
 5. Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin bitmesiyle.
 6. Ortaklık sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulmuşsa. Veya ortaklık belirsiz bir süre için ya da ortaklardan
  birinin ömrü boyunca kurulmuşsa, bir ortağın fesih bildiriminde bulunmasıyla.
 7. Haklı sebeplerin bulunması hâlinde, her zaman başkaca koşul aranmaksızın, fesih istemi üzerine mahkeme
  kararıyla

Belirsiz Süreli Ortaklıklarda Durum

Ortaklık, belirsiz süre için veya ortaklardan birinin ömrü boyunca sürmek üzere kurulmuşsa yapılır. Ortaklardan her biri, altı ay önceden fesih bildiriminde bulunabilir. Fesih bildirimi, dürüstlük kurallarına aykırı olarak ve özellikle uygun olmayan bir zamanda yapılamaz. Fesih bildirimi, ancak hesap yılı sonunda hüküm ifade eder. Sözleşmede öngörülmüş olan sürenin bitiminden sonra ortaklık, ortakların örtülü iradesiyle sürdürülürse, belirsiz süreli ortaklığa dönüşür.

Sona Ermenin Ortaklık Yönetimine Etkisi

Ortaklık, fesih bildiriminden başka bir yolla sona ererse mümkündür. Bir ortağın ortaklık işlerini yönetme konusundaki yetkisi, sona ermeyi öğrendiği zamana kadar devam eder. Yine durumun gerektirdiği özeni gösterseydi öğrenebileceği zamana kadar devam eder.

Ortaklık, ortaklardan birinin ölümüyle sona ererse, ölen ortağın mirasçısı, durumu hemen diğer ortaklara bildirmekle yükümlüdür. Mirasçı, gerekli önlemler alınıncaya kadar devam eder. Ölen ortağın daha önce yürütmekte olduğu işlere, dürüstlük kuralları çerçevesinde sürdürür. Diğer ortaklar da, geçici olarak, ortaklık işlerini aynı şekilde yürütmeye devam ederler.

Ortaklığın Tasfiyesi

Katılım Payı Yönünden Durum

Katılım payı olarak bir şeyin mülkiyetini koyan ortak, tasfiyede, o şeyi olduğu gibi geri alamaz; ancak koyduğu katılım payına ne değer biçilmişse, o değeri isteyebilir. Bu değer belirlenmemişse, geri alma, o şeyin katılım payı olarak konduğu zamandaki değeri üzerinden yapılır.

Kazanç ve Zararın Paylaşımı Yönünden Durum

Ortaklığın borçları ödendikten ve ortaklardan her birinin ortaklığa verdiği avanslar ile ortaklık için yaptığı giderler ve koymuş olduğu katılım payı geri verildikten sonra bir şey artarsa, bu kazanç, ortaklar arasında paylaşılır.
Ortaklığın, borçlar, giderler ve avanslar ödendikten sonra kalan varlığı, ortakların koydukları katılım paylarının geri verilmesine yetmezse, zarar ortaklar arasında paylaşılır.

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Yönünden Durum

Ortaklığın sona ermesi, üçüncü kişilere karşı olan yükümlülükleri değiştirmez.

Ortaklığın Tasfiyesinin Usulü

Son bulma hâlinde , yönetici olmayan ortaklar da dâhil olmak üzere, bütün ortakların elbirliğiyle yapılır. Ancak, ortaklık sözleşmesinde, ortaklardan biri tarafından kendi adına ve ortaklık hesabına belirli bazı işlemlerin yapılması öngörülmüşse, bu ortak, ortaklığın sona ermesinden sonra da o işlemleri tek başına yapmak
ve diğerlerine hesap vermekle yükümlüdür.

Ortaklar, tasfiye işlerini yürütmek üzere tasfiye görevlisi atayabilirler. Bu konuda anlaşamamaları hâlinde, ortaklardan her biri, tasfiye görevlisinin hâkim tarafından atanması isteminde bulunabilir. Tasfiye görevlisine ödenecek ücret, sözleşmede buna ilişkin bir hüküm veya ortaklarca oybirliğiyle verilmiş bir karar yoksa tasfiyenin gerektirdiği emek ile ortaklık malvarlığının geliri göz önünde tutularak hâkim tarafından belirlenir ve ortaklık malvarlığından, buna imkân bulunamazsa, ortaklardan müteselsilen karşılanır.


Tasfiye usulüne veya tasfiye sonucunda her bir ortağa dağıtılacak paya ilişkin olarak doğabilecek uyuşmazlıklar, ilgililerin istemi üzerine hâkim tarafından çözüme bağlanır.

Startup İçin Hangi Sözleşmeler Önemlidir?

1.Gizlilik Sözleşmesi(NDA)-Yukarıda açıklanmıştır.

2.Kişisel Verilerin Korunması-Detaylı bilgi için: https://cankayakurt.av.tr/kvkk/

3.Kullanıcı Sözleşmeleri-Elektronik ortamda ticaretin yaygınlaşmasıyla, telefon ve bilgisayar uygulamalarının artmasıyla birlikte kullanıcı sözleşmeleri önem kazanmıştır. Günümüzde genel itibarıyla web site, uygulama vb. platform sahiplerinin sorumluluğunu azaltmak maksadıyla bu tür sözleşmeler yapılmaktadır. Suç teşkil eden içeriklerden sorumsuzluk, telif konusunda sorumsuzluk gibi unsurlar sözleşmede önemlidir. Kullanıcı sözleşmelerinin detaylı ve düzgün bir şekilde yapılması önem arz etmektedir.

4.Sponsorluk Sözleşmeleri-Sponsorluk sözleşmeleri geçmişte spor alanında, kültürel, sosyal ve ilmi konularda yapılan bir sözleşme türüyse de teknoloji kullanımının ilerlemesiyle youtube kanallarının, instagram influencerlarının ve e-sporun yaygınlaşmasıyla birlikte sponsorluk sözleşmeleri de önem kazanmıştır. Sponsorluk sözleşmeleriyle , sponsor maddi bir destekte bulunma borcu altına girerken desteklenen ise sponsorun tanıtımın yapmak yükümlülüğüne girer. Sponsorluk sözleşmelerinin asgari şunları ihtiva etmesi gerekmektedir:”sözleşmenin tarafları olan sponsor ve desteklenen, sözleşmenin konusu olan sponsorluk faaliyeti, asli ve yan edim yükümlülükleri belirtilmesi gerekmektedir. Yine bu sözleşmelerde de cezai şart, rakiplerle sponsorluk sözleşmesi yapmama gibi ek yükümlülükler getirilebilir. Sponsorluk sözleşmeleri şekil şartına tabi değildir ancak ispat açısından yazılı şekilde yapılması yararlıdır. Burada bilhassa desteklenenin yani sponsorluk alanın güncel vergi yükümlülüklerine dikkat etmesi, hatta sözleşmeye bunu dahil etmesi de önemlidir.

Şirket Türlerinden Hangisi Sizin İçin Uygundur?

Türk Ticaret Kanununda pek çok şirket türü öngörülmüştür. Ancak biz bu başlık altında şahıs şirketi(adi şirket),limited şirket ve anonim şirketi ele alacağız.

Şahıs Şirketi(Adi Şirket)

Influencer olarak çalışıyorsanız, ufak tefek e-ticaret platformlarında satış, ithalat-ihracat gibi işler yapıyorsanız, basit bir şekilde uygulama, oyun vs. geliştiriyorsanız, yeni açılmış bir youtuber kanalının sahibiyseniz adi şirket sizin için idealdir. Ancak adi şirket sahibi olarak yatırımcı bulmak sıkıntılıdır. Yine işler umulduğu gibi gitmezse adi şirket ortakları borçlardan ve amme alacaklarından şahsen sorumlu olması da tehlikelidir. Yine de şahıs şirketi kurmanın masrafı azdır. Kurulum süreci de kapatması da kolaydır. Emek ve mesai de sermaye olabilir giderler dışında maddi bir sermaye ortaya koymaya gerek yoktur. Muhasebe ücretleri diğer şirketlere göre düşüktür. Yıllık esnaf-tacir sınıfı için belirlenen ciro miktarı aşılana kadar ticaret odasına kaydolmak zorunluluğu bulunmamaktadır. Yine belirlenen dilime kadar diğer şirket türlerine göre düşük vergilere haizdir. Girişimcilik denemesi için bazen ideal olabilir. Bir süre sonra şahıs şirketi olarak kalmak mantıklı bir tercih olmayabilir.

Gerekli evraklar:

Kimlik Fotokopileri

İmza Beyannamesi(Noter)- Ortak başına 85 TL

İkametgah Belgesi – E-devletten alabilirsiniz

Kira kontratı-Yapıldıktan sonra maliyeye bildirilmesi gerekmektedir

Her ortak için 2 adet fotoğraf

Damga Vergisi-Kira miktarına göre değişir ortalama 20-25 TL civarındadır

Gerekli evraklar temin edilip online ya da fiziki başvuru yapıldıktan sonra vergi dairesi görevlileri böyle bir şirketin gerçekten kurulup kurulmadığını denetlemeye gelirler. Çoğu zaman bir masa, bir sandalye ve şirketin isminin yazdığı ufak bir tabela hatta A4 kağıt dahi yeterli olmaktadır. Genelde elektronik ortamda işlerinizi yürüteceksiniz fiziki bir yer kiralamak yerine sanal ofis kiralanabilir.

Limited Şirket

Limited şirket ülkemizde en çok tercih edilen şirket türüdür. Bunda maliyetlerin normal olması, tüzel kişilik korumasından yararlanmak istenci büyüktür. Limited şirket ortakları amme alacakları dışındaki borçlardan şahis malvarlıklarıyla sorumlu değillerdir. Limited şirketlerin kuruluş süresi 7-10 iş günü arasında sürebilmektedir.

Gerekli Evraklar:

Kimlik Fotokopileri

İkametgah Belgesi – E-devletten alabilirsiniz

Kira kontratı-Yapıldıktan sonra maliyeye bildirilmesi gerekmektedir

Damga Vergisi-Kira miktarına göre değişir ortalama 25-30 TL civarındadır

İmza Sirküleri Her Müdür için 2 Adet:  229,00 TL

Ticaret Odası Ücretleri- 500 TL-1500 TL arasında değişmektedir(Sicil Kayıt, Rekabet Kurulu, Ana Sözleşme Onayı, İmza Beyannamesi, Resmi Defterlerin Onayı)

*Belirtilen ücretlerde fazladan her bir ortak için ortalama 200 TL -250 TL fazladan her bir müdür için ortalama 350-400 TL ortalama gider çıkabilmektedir. Ticaret odası ücretleri şehirlere göre değişebilmektedir.

Anonim Şirket

Günümüzde anonim şirket sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bunun en büyük sebebi anonim şirket sıfatının yatırımcılara, müşterilere ve ticaret yapılan diğer şirketlere güven vermesi ; ortakların şirkete karşı taahhüt edilen esas sermaye miktarını ödemek dışında şirketin borçlarından ve amme alacaklarından sorumluluğu olmaması(yönetim kurulu üyeleri amme alacaklarından sorumludur);şirket çıkışında öngörülen vergi muafiyetidir. Anonim şirketlerin kuruluş süresi 7-10 iş günü arasında sürebilmektedir.

Gerekli Evraklar:

Kimlik Fotokopileri

İkametgah Belgesi – E-devletten alabilirsiniz

Kira kontratı-Yapıldıktan sonra maliyeye bildirilmesi gerekmektedir

Damga Vergisi-Kira miktarına göre değişir ortalama 25-30 TL civarındadır

Kuruluş Vekaleti 1 Adet: 200,00 TL

İmza Sirküleri :  150,00 TL

Ticaret Odası Ücretleri- 500 TL-1500 TL arasında değişmektedir(Sicil Kayıt, Rekabet Kurulu, Ana Sözleşme Onayı, İmza Beyannamesi, Resmi Defterlerin Onayı)

 • Sermayenin 1/4’ü bankada bloke edilmesi:  50,000 / 4 = 12.500,00 TL
 • Geri kalan sermaye miktarı 2 sene içerisinde tamamlanmalıdır.
 • Belirtilen ücretlerde fazladan her bir ortak için ortalama 200 TL -250 TL fazladan her bir müdür için ortalama 350-400 TL ortalama gider çıkabilmektedir. Ticaret odası ücretleri şehirlere göre değişebilmektedir.
 • Yani depo edilen miktar hariç ortalama 3000 TL-4000 TL gibi bir bedelle anonim şirket kurulması mümkün olmaktadır.

Bize Ulaşın:

www.instagram.com/cankayakurthukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk