skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Nişanın bozulması sebebiyle maddi tazminat

Nişanın bozulması sebebiyle maddi tazminat davası,  nişan evlilik vaadiyle yapılan bir müessesedir. Nişanlanma sonrasında bunun medeni kanun çerçevesinde hukuki durumu belirlenmiş olur ve nişanlılar birbirine karşı çeşitli haklara kavuşur. Nişan evlilik dışında bir şekilde sona erdiğinde nişanlılar alışılmış dışındaki bilhassa lüks ve pahalı hediyeleri geri verme borcu altına girebileceği gibi maddi ve manevi tazminat davası da birbirlerine karşı ikame edebilirler.

Açıklamalar

Nişanın taraflardan birinin kusuruyla veya haksız yere bozulması durumunda zarar gören tarafın açtığı davadır. Kişinin nişan bozma nedeniyle uğradığı zarar maddi veya manevi olabilir. Nişanın bozulması halinde, kusursuz veya daha az kusurlu olan tarafın yapmış olduğu maddi giderleri diğer taraftan tazmin edebilmesi için açılan dava olarak da tanımlanabilir.

Bu davada, nişanlıların birbirlerine karşı olan sorumlulukları ve nişanın bozulmasına sebep olan olaylar değerlendirilir. Nişanın bozulmasına sebep olan olayların kusurlu tarafından kaynaklanması durumunda, kusurlu taraf diğer tarafa karşı maddi tazminat ödemekle yükümlüdür.

İspat

Nişanın bozulmasına sebep olan olaylar, nişanlıların birbirlerine karşı olan sorumlulukları ve nişanın bozulmasına sebep olan olaylar değerlendirilerek belirlenir. Nişanın bozulmasına sebep olan olayların kusurlu tarafından kaynaklanması durumunda, kusurlu taraf diğer tarafa karşı maddi tazminat ödemekle yükümlüdür.

Zamanaşımı-Hak Düşürücü Süre

Nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminat davası açabilmek için nişanın sona ermesinden itibaren 1 yıllık süreye uyulması gerekmektedir. Hak düşürücü süre içerisinde dava açılmaz ise sonradan dava açma hakkı olmayacaktır.

Nişanın bozulması sebebiyle açılacak olan maddi tazminat davası, TMK Madde 123 gereği nişanın bozulmasından itibaren 1 yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Nişanın bozulmasından itibaren 1 yıl içinde açılmayan dava zamanaşımına uğrar.

 Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu hizmeti vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk