skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Nafaka Artırımı Davası

Nafaka Artırımı Davası Nedir?

Nafaka Artırımı Davası, bir eşin diğer eşinin nafakasını (yaşam giderlerini) artırmak için açtığı bir dava türüdür. Nafaka, evlilik sırasında bir eşin diğer eşine yaptırdığı veya yapması gereken belli bir miktardaki para yardımıdır. Bu yardım, eşlerin evlilik sırasında ortak olarak karşıladıkları yaşam giderlerini karşılamak için verilir.

Nafaka artırımı davaları, genellikle bir eşin yaşam koşullarında bir değişiklik olduğu ve bu değişiklik nedeniyle eski nafaka miktarının yeterli olmadığı durumlarda açılır. Örneğin, bir eşin maaşı artarsa veya bir eşin sağlık durumu değişirse ve bu değişiklikler nedeniyle yaşam giderleri artarsa, diğer eş nafaka artırımı davası açabilir. Nafaka artırımı davaları, genellikle mahkemeler tarafından eşlerin yaşam koşulları, gelirleri ve giderleri gibi birçok faktöre göre değerlendirilerek karara bağlanır.

Nafaka Artırımı Davasını velayeti diğer eşte olan çocuk adına açılabilir mi?

Evet, velayeti diğer eşte olan çocuk adına nafaka artırımı davası açılabilir. Çocuğun velayeti diğer eşte olması, çocuğun bakımı ve korunmasıyla ilgili kararların diğer eş tarafından alınacağı anlamına gelir. Bu durumda, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan nafaka miktarının artırılması gerekebilir. Nafaka artırımı davaları, genellikle mahkemeler tarafından eşlerin yaşam koşulları, gelirleri ve giderleri gibi birçok faktöre göre değerlendirilerek karara bağlanır, bu nedenle çocuğun bakımı ve korunmasıyla ilgili ihtiyaçlar da dikkate alınır.

Nafaka Artırımı Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Nafaka artırım davasında görevli mahkeme, Aile Mahkemesidir. Yargı çevresinde aile mahkemesi bulunmuyor ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Nafaka artırım davasında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri yer yönünden yetkili mahkemedir. Bu husus Türk Medeni Kanunu’nun 177. maddesinde düzenlemiş olup “Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.” denmiştir.

Nafaka Artırımı Davası Açma Süresi Nedir?

Nafaka artırım davası için kanunda belli bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre öngörülmemiştir.

Nafaka Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Nafaka artış oranları mahkeme tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranlarına göre belirlenmektedir, ancak mahkeme bu oranla bağlı değildir, somut olaydaki duruma ve gerçek enflasyon miktarına göre kendisi adalete ve hakkaniyete uygun bir karar verebilir.

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu nafaka artırım davası alanında da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk