skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Mühür Bozma Suçu

Mühür Bozma Suçu Nedir? Suçun gerçekleşmesi için hangi unsurlar gereklidir?

Mühür bozma suçu

Mühür Bozma Suçu Kanun Maddesi

TCK Madde 203

(1) Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 203 Gerekçesi

Madde, esasta bir şeyin saklanmasını veya varlığının olduğu gibi muhafazasını sağlamak üzere, kanunun veya yetkili makamların emrine uyularak konulmuş mührün kaldırılmasını cezalandırmaktadır.

Gerçekten bu gibi hâllerde mührün konulmasının esas nedeni, durumun aynen muhafazasını sağlamaktır. Oysa uygulamada, mühre dokunulmaksızın, durumun değiştirilmemesi hususundaki emre aykırı faaliyetlerin sürdürüldüğü görülmektedir. Bu durumu da ceza yaptırımı ile karşılamak üzere, madde metninde “konuluş amacına aykırı hareket eden” kimsenin de aynı yaptırıma tâbi kılınacağı açıklanmıştır. Böylece örneğin mühür altına alınan nizamlara aykırı inşaat faaliyetine mühre dokunmaksızın devam edilmesi, mührün fekki gibi ceza yaptırımına tâbi olacaktır.

Mührün amacı, bir eşya veya muhafazası üzerine konulan özel işaretlerle, başkalarının o eşya üzerinde tasarruf etmesini engellemeyi amaçlamaktır. Bu mührün amacı, mülkiyetin veya zilyetliğin değişmesi veya eşyanın kullanım şeklinin değişmesi değildir. Kanun koyucu, kurala veya emre uymayan veya izinsiz hareket eden kişilere karşı tedbir olarak mühür kullanabilir ve böylece kamu güvenini taşıyan bir uyarı verir.Mühür bozma suçu, mühürlenmiş bir yerin veya eşyanın mührünün kasten bozulması durumunda yapılan bir suçtur. Bu suç, yasalara göre cezai olarak cezalandırılabilir.

Büyük depremle birlikte bu suç tekrar gündeme gelmiştir. Özellikle yıkılma-çökme tehlikesi olan binalara koyulan mühre rağmen eşyalarını geri almak için binalara giren kimseler bu suçu işlemiş olacaktır.  TCK m.203’de tanımlanan suçla korunan hukuki yarar kamu güvenidir .

Yargıtay Kararları

  1. Ceza Dairesi         2014/8377 E.  ,  2015/23167 K.
  •  

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Mühür bozma
HÜKÜM : Beraat

Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 02.12.1997 gün ve 4-305/286 sayılı kararında açıklandığı üzere, mühür bozma suçu, resmen koruma altına alınan eşyaya değil, devlet yönetiminin bu eşyayı koruma altına alan iradesine karşı işlenen bir suç olup, mühür sadece bir işaret, bir sembol niteliğinde olduğundan mührün maddi varlığına el sürülüp, sürülmemesi suçun oluşmasına etkili değildir. Somut olayda,sanığın ikamet ettiği binanın deprem şartnamesine uygun olmaması nedeniyle 14.11.2011 tarihinde giriş kapısından mühürlenmesine ve sanığın bu durumdan haberdar olmasına rağmen 14.12.2011 günü yapılan denetimde beş nolu dairede ikamet etmeye devam ederek mührün konuluş amacına aykırı hareket ettiğinin anlaşılması karşısında mahkumiyeti yerine yerinde olmayan gerekçeyle beraatine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 05.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk