skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Kripto para hukuku

Kripto para hukuku nedir? Blockchain teknolojisi merkez bankalarını ortadan kaldıracak mı? Kripto paraların hukuki-cezai açıdan ele alınması hakkında.

Giriş

Blockchain teknolojisini kullanarak merkeziyetsiz ve merkez bankaları gibi bir otorite olmadan ortaya çıkan dijital paralara kripto para denilmektedir. Kripto paralar nisbeten yeni bir teknolojik gelişme oldukları için hukuki durumları belirsizdir. Bunun nedeni kripto paraların ülke” ve “o ülkenin yetkili makamları tarafından piyasaya sürülme” unsurları ile Türkiye tarafından yetkilendirilen kişilerce ihraç edilen elektronik para olma unsurlarını kanunen taşımamasından kaynaklanmaktadır. Ancak günümüzde kripto paralar ülkemizde de daha çok yatırım aracı olarak kullanılmakla birlikte bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Sözleşme

Sözleşme serbestisi ilkesi uyarınca kripto paralar bir edim olarak ele alınabilir. ancak iş hukuku vb kanunlarda kanunun emredici olarak para ödenmesi gerektiğinin belirtildiği durumlarda konu edilemez. Örneğin işçilere kripto para ile maaşları ödenemez.

İcra Takibi

Kripto paraların TL cinsinden karşılığı icra takiplerine konu edilebilir. Yine kripto para borsalarında Türkiye’de bulunan veya şubesi bulunan yabancı borsaların çoğu zaman haciz müzekkerelerine istinaden TL karşılık olarak hesaplara haciz işlemleri yerine getirdiği görülmektedir.

Diğer

Kripto paralar bir değer aracı olduğundan miras bırakılabilir veya miras sözleşmelerine konu edilebilir.

Ceza Davaları

Kripto para cüzdan hacklenmesi, kripto paraların çalınması, kripto paralar ile ilgili saadet zincirleri nedeniyle dolandırıcılık vb durumlarda aşağıdaki suçlar meydana gelebilir

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu
TCK Madde 244

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle (md.142/2-e),

Duruma göre nitelikli dolandırıcılık ve suç işleme amacıyla örgüt kurma suçu da meydana gelebilir

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu Kripto para hukuku alanında da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk

kripto para hukuku