skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Kiracının tahliyesi

Kiracının tahliyesi hangi durumlarda istenebilir? Kira hukukumuza göre kiracıyı tahliye edebilmenin yolları nelerdir? Kiracının tahliyesi için gerekli şartlar nelerdir?

1.Kira bedelini ödemeyen kiracı temerrüde düşer. Bu durumda tahliye ve haciz talepli icra takibi yapılabilir. İcra tebliğine 7 gün içinde itiraz etmezse ve 30 gün içinde kirayı ödemezse kiracının tahliyesi için süresi içerisinde tahliye davası açılabilir.

2-Bir kira dönemi içerisinde iki haklı ihtara rağmen kirayı geç ödeyen kiracı kirayı ödese dahi tahliye edilebilir.

3-Kira sözleşmesi bitiminden en az 15 gün öncesi içerisinde alınan tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliye edilebilir. Burada kira sözleşmesi ile tahliye taahhütnamesinin aynı gün alınmamasına ve gerekli bildirimlerin süresi içerisinde yapılmasına dikkat edilmelidir. Gerekli bildirimler süresi içerisinde yapılmazsa

4-Yeni malik kiralananı edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde kiracıya yazılı bir bildirimde bulunmak şartıyla 6 ay sonrası için kiracının tahliye edilmesi için dava açabilir.

5-Sözleşmeye aykırı davranan ,örneğin yazılı olarak belirlenmemiş olmasına rağmen alt kiraya veren, ev eşyalarına zarar veren vs. kiracılar tahliye edilebilir.

6-Kiraya veren 10 yıllık uzama süresinin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya fesih bildirimi yaparak tahliye edebilir.

7-Kiralanan taşınmazın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarım, genişletilmesi, tadilatı, değiştirilmesi gerekiyorsa ve bu süreçte kullanım mümkün değilse(örneğin kentsel dönüşüm, güçlendirme vs.) Belirli süreli kira sözleşmelerinde, sözleşme süresinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde tadilat nedeniyle tahliye davası, Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, fesih dönemine ve TBK’da fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak(kira sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren her 6 aylık fesih döneminin sonunda en az 3 ay önceden tahliyesi istenen kiracıya fesih bildiriminde bulunmak zorundadır. ) belirlenecek olan tarihten itibaren tadilat nedeniyle tahliye davası 1 ay içinde dava açılabilir

8.Şayet kira sözleşmesi yoksa veya uzun süreli bir kira sözleşmesi mevcutsa TCK.m.154 kapsamında hakkı olmayan yere tecavüz suçu için başvuru yapılabilir

9.Uygulamada elektrik,su,doğalgaz aboneliği iptal edilerek kiracının tahliye edilmeye çalışılmasına çok sık rastlanılmaktadır. Ancak bu usulüne uygun yapılmazsa hakkı olmayan yere tecavüz suçu ev sahibi bakımından oluşabilir.

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu kiracının tahliyesi alanında da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk