skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu nedir?

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu, bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerinin malikmiş gibi tamamen ya da kısmen işgal edilmesi veya sınırlarının değiştirilmesi, bozulması veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olunması şeklinde tarif edilir.  Bu suç başkasına ait taşınmazlara ve eklentilere karşı işlenebilir. Bu özel maddede belirtilen suçun oluşması için TCK.m.154’te belirtilen şu fiillerden birinin gerçekleşmiş olması aranmaktadır:

  • Taşınmazı veya eklentisini tamamen veya kısmen işgal etme,
  • Taşınmaz veya eklentisinin sınırlarını değiştirme,
  • Taşınmaz veya eklentisini bozma,
  • Hak sahibinin kısmen de olsa taşınmaz veya eklentisinden yararlanmasına engel olma.
    Bunun dışında ilgili suç köy merasına tecavüz ve suların mecrasını değiştirme suçu olarak da işlenebilmektedir. Ayrıca meraya ev yapma,köy yoluna tecavüz,komşu parsele tecavüz, meraya hayvan ağılı yapmak ve etrafını çevirmek, hissedarların payını kullanmasını önleyecek şekilde taşınmazı ekip biçmek ve başka şekillerde de ilgili suçun görünmesi mümkündür.

Suçun cezası nedir?

Her suçun cezası ceza kanununda kendine özgü şekilde belirlenir. Suçun basit haliyle nitelikli halindeki belirlemelerin farklı olabilmesi olasıdır. Hakkı olmayan yere tacavüzde suçun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezasıdır.

Suçun şikayete bağlı olup olmadığı,uzlaşma

Hakkı olmayan yere tecavüz  Türk Ceza Kanunu’nun 154. Maddesinde düzenlenmiş bir suç tipidir. Bu suçun basit halinin soruşturulması ve kovuşturulması suçtan zarar görenin, fiili ve faili öğrendiği andan itibaren 6 ay içerisinde şikayet etmesi koşuluna bağlıdır. Şikayet dilekçesi hazırlanarak Cumhuriyet Başsavcılığına sunulabilir.Hakkı olmayan yere tecavüz suçunun sadece TCK m.154/1’de düzenlenen temel hali uzlaşmaya tabidir, diğer suçlar uzlaşma kapsamı dışındadır.

Görevli mahkeme

Hakkı olmayan yere tecavüz suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir

 Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu hakkı olmayan yere tecavüz vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk