skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Elbirliği Mülkiyetin Paylıya Çevrilmesi

Elbirliği Mülkiyetin Paylıya Çevrilmesi

Elbirliği mülkiyetin paylıya çevrilmesi, Elbirliği mülkiyeti, kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetidir. Elbirliği mülkiyeti sonlandırılarak paylı mülkiyete çevrilmesi ile artık her paydaş kendi payını ortaklardan birine veya üçüncü kişiye satabilir. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete ortakların oy birliği ile alacakları kararla veya mahkemeye yönelecek olan bir istemle mümkündür. Taraflar aralarında anlaşamazlarsa mecburen işin mahkemeye intikal etmesi gerekir.

Görevli-Yetkili Mahkeme

Bu dava sulh hukuk mahkemesinde görülür. Yetkili mahkemeler elbirliği mülkiyete konu tereke kalın bulunduğu yer,mirasbırakanın ölmeden önceki yerleşim yeri mahkemesi ve davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

Süreç

Elbirliği mülkiyeti aşağıdaki hallerde sona erer:

Elbirliği mülkiyetine konu malın devredilmesi halinde elbirliği mülkiyeti sona erer.
Elbirliği mülkiyetini kuran topluluğun dağılması ile elbirliği
Elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi bunlar arasında en fazla görülen şekildir. Nitekim tarafların anlaşamaması sık rastlanılan bir durumdur.

Dava konusu murisin ölümünden kalan bir banka hesabı,taşınmaz vs olabileceği gibi birden fazla da olabilir. Dava açıldıktan sonra mahkeme süresi içinde cevapları,itirazları sunmak üzere davalılara dilekçeyi tebliğ eder. Elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesini gerektirmeyen haklı nedenler yoksa davanın kabulüne karar verilir.

Kimi zaman ortaklığın giderilmesi davası bakımından işbu dava bekletici mesele yapılabilmektedir. Özellikle yetki alınarak veya taraflardan birinin payı satın alınarak açılan ortaklığın giderilmesi davalarında payın satımı ve devri mümkün olduğu için mahkeme buna icazet vermektedir.

 Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu hizmeti vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk