skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Önalım Hakkı Davası

Önalım hakkı davası nedir? Şufa hakkı nedir? Önalım hakkı hangi yasal durumlarda mümkündür? Önalım hakkı ne şekilde kullanılabilir? Önalım hakkı nedir? Hangi durumlarda önalım hakkının kullanılması mümkündür? Önalım hakkı, paylı…

Taşkın yapı elatmanın önlenmesi

Giriş Taşkın yapı elatmanın önlenmesi davası nedir? Taşkın yapı halinde müdahalenin meni davası açılabilir mi? Bilinmesi gereken detaylar nelerdir? Taşkın yapının kesinlikle yıkılması mı gerekmektedir? Taşkın yapı halinde müdahalenin meni…

Tapu satışı için gerekli evraklar

Tapu satışı için gerekli evraklar nelerdir? Tapuda gayrımenkul alım satımı nasıl yapılır? Tapu satışı için başvuru Tapu satışı için webtapu sitesinden ve Alo 181den satış için alıcı ve yetkili vekili,vekaletnamenin…

Turkish real estate and property

Turkish real estate and property for foreigners Can foreigners buy real estate in Turkey? What are its limits? Can foreigners buy a house or a workplace in Turkey? Foreigners can…

Osmanlı tapuları geçerliliği ve intikali

Giriş Osmanlı tapuları geçerliliği ve intikali nedir? Osmanlı tapuları günümüzde hak sahibi olmak için yeterli midir? Osmanlı tapularının intikali işlemi nasıl yapılır? Hepsi ve fazlası bu yazımızda. İhtimaller 1.Osmanlı tapularına…

Muhtar senedi – köy senedi taşınmaz satışı

Giriş Muhtar senedi - köy senedi taşınmaz satışı nasıl yapılır? Muhtar senedi - köy senedi taşınmaz satışına dayanarak tapu iptal ve tescil davası açılabilir mi? İhtimaller şu şekildedir: İhtimaller Muhtar…

Sabit tenkis oranı

Sabit tenkis oranı nedir? Sabit tenkis oranı; davacıların el atılan saklı paylarının toplamının; davalıya yapılan kazandırmaların tümüne oranıdır. Miras hukukunda eski kanun uygulaması 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve…

Zamanaşımı İle Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Zamanaşımı İle Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması Zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, olağan zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanma,Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanma Tescil Davası ne şekilde gerçekleşir, hepsi ve…

Vekaleti kötüye kullanmada tapu iptali

Vekaleti kötüye kullanmada tapu iptali nedir? vekalet görevini kötüye kullanma nedeniyle tapu iptal ve tescil davası hangi hallerde açılacaktır? Giriş Borçlar Kanununun temsil ve vekalet akdini düzenleyen hükümlerine göre, vekalet…

Afyon Eşlerden Biri Ölürse Miras

Afyon eşlerden biri ölürse miras nasıl yapılacaktır? Eşlerden birinin ölümü halinde mal paylaşımı nasıl olacaktır? Giriş TMK'nin 225. maddesinde eşlerden birinin ölümü halinde mal rejiminin sona ereceğini ifade etmektedir. İlgili…