skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Şirketlerin Organik Bağı

Şirketlerin organik bağı nedir? Organik bağ bulunduğunun ispatı nasıl yapılır? Tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisi nedir? Tüzel kişilik perdesi hangi durumlarda aralanır? Giriş Uygulamada işverenler iş hukukundan doğan yükümlülüklerden kaçınmak…

Birlikte İstihdam

Birlikte istihdam nedir? Holding veya grup şirketlerinde işveren nasıl belirlenir? Holding veya grup şirketlerinde iş sözleşmesinden sorumluluk nasıl belirlenir? Giriş İşveren kavramı 4857 sayılı İş Kanunu'nun (İş Kanunu) "Tanımlar” başlıklı…

Taşeronun Sorumluluğu

Taşeronun sorumluluğu nedir? İş sözleşmesinde asıl işveren-alt işveren arasındaki hukuki ilişki nedir? Alt işverenin sorumluluğu ne şekildedir? Giriş İş Kanunu.m.2/6:"Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde…

İşçi Mobbing

İşçi mobbing uğrarsa neler yapabilir? Mobbinge uğrayan işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir mi? İşçi ne tür haklara sahiptir? işçi mobbing Giriş Mobbing ispatı zordur. Bu nedenle birden fazla haklı…

İŞÇİ İBRA SÖZLEŞMESİ

İşçi ibra sözleşmesi nedir? İşçi ibranamesi yapılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir? İşçi hangi hallerde ibranamenin geçersizliğini ileri sürebilir? 1.İbra sözleşmesi yazılı olmalıdır. Fesihten sonra düzenlenen ve alacak kalemlerinin tek tek…