skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Afyon Kıymet Takdirine İtiraz

Giriş Afyon kıymet takdirine itiraz, ortaklığın giderilmesi davasından sonra veya İcra takiplerinde borçluya ait gayrimenkulün satış işlemi yapılmadan önce bilirkişi tarafından bu yerin değeri belirlenir. Bu bilirkişi raporu ilgililere tebliğ…

Afyon icra memur muamelesini şikayet

Giriş Afyon icra memur muamelesini şikayet icra memurlarının kanunda belirtilen işlemleri kanuna uygun bir şekilde yerine getirmemesi nedeniyle başvurulan bir hukuk yoludur. Memur muamelesini şikayet bir dava olmayıp, kendine özgü…

Afyon İstirdat Davası

Afyon istirdat Davası Nedir Afyon istirdat davası bir icra takibi sırasında cebri icra tehdidi altında yapılan haksız ödemenin iadesi için açılan bir davadır. Borçlu cebri icra tehdidi altında aslında borçlu…

Afyon menfi tespit davası

Giriş Afyon menfi tespit davası, HMK.m.106’ya göre, Tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir. Müspet…