skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Senedin talili

Senedin talili nedir? Hangi hallerde senetten kaynaklanan davalarda ispat yükü yer değiştirir? Bonoda ispat yükü hangi durumlarda yer değiştirmektedir? Giriş Yerleşik Yargıtay kararlarında ve öğretide de kabul edildiği gibi, bonolara…

Fatura İcra Takibi

Giriş Fatura icra takibi nedir? Hangi amaçla düzenlenir? Fatura tek başına alacağı ispat eder mi? Faturaya itiraz edilebilir mi? Fatura Nedir? TTK.m.21'de:" (1) Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş…

Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun iptali davası nedir? Tasarrufun iptali davasının çeşitleri nelerdir? 5 yıllık süre geçse dahi tasarrufun iptali davası açılıp hak talep edilebilir mi? Giriş Tasarrufun iptali davası TBK.m.19a göre genel muvazaa…

Senet nasıl düzenlenir

Senet nasıl düzenlenir? Teminat senedi nedir? Senette iki farklı ödeme tarihi varsa ne olur? Senette iki farklı borç miktarı yazıyorsa hangisi öncelikli olacaktır? Senette Zorunlu Unsurlar MADDE 776– (1) Bono…

Afyon Mermer Haciz

Afyon mermer haciz nasıl yapılır? Neler haczedilebilir, neler haczedilemez? Blok mermer haczedilebilir mi? Mermer ocağının tamamı haczedilebilir mi? Afyon Mermer Haciz Cevherlerin rehni: Madde 39 – Madenlerden çıkarılan cevherler, arama,…

kıymetli evrağın zayi olması

Kıymetli evrağın zayi olması-çek istirdatı-çek iptali nedir? Kıymetli evrağın zayi olması halinde açılabilecek davalar-alınabilecek önlemler nelerdir? GİRİŞ TTK’nun 651. Maddesinde “ziya” ve “zayi olma” kavramlarına yer verilmiştir.  Kıymetli evrakın zayi…

Afyon karşılıksız çek şikayeti

afyon karşılıksız çek Afyon karşılıksız çek, 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun çekte karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçunu düzenleyen 5. maddesi şu şekildedir: MADDE 5 – (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme…

Afyon ihalenin feshi

Giriş Afyon ihalenin feshi davası, Taşınır veya taşınmaz mallar için satış işlemi yapıldıktan sonra süresi içerisinde bu satışın usulsüz olduğu gerekçesiyle açılan davaya ihalenin feshi davası denilir. İhalenin Feshi Sebepleri…

Afyon Kıymet Takdirine İtiraz

Giriş Afyon kıymet takdirine itiraz davası nasıl açılır? Ortaklığın giderilmesi davasından sonra veya İcra takiplerinde borçluya ait gayrimenkulün satış işlemi yapılmadan önce bilirkişi tarafından bu yerin değeri belirlenir. Bu bilirkişi…

afyon itirazın iptali

Giriş Afyon itirazın iptali davası nedir, itirazın kesin ve geçici kaldırılması davalarından farkları nelerdir? Borçlunun icra takibine itiraz etmesi üzerine icra takibi durur. İtirazın kesin kaldırılması şartları yoksa yani İcra…