skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Yangın Sigortası

Yangın Sigortası Nedir? Yangın sigortası, bir özel sigortalama türüdür ve bir yangın olayında meydana gelebilecek zararları karşılamak için yapılır. Yangın sigortası, bir yangının meydana gelebileceği her türlü yer için yapılabilir,…

Güvence Hesabı

GÜVENCE HESABI NEDİR Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin…

Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir? Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta şirketleri ve sigortalılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik bir yargılama yöntemidir. Bu yöntem, sigortalılar ve sigorta şirketleri arasındaki anlaşmazlıklarda, tarafların birbirlerine karşı bir…

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku Nedir? Sigorta hukuku, sigorta eden ve sigorta ettiren ile ilgili olan hukuk kurallarının bir bölümüdür. Sigorta hukuku, sigortalıların haklarını korumak ve sigortalılar ile sigorta şirketleri arasında düzenleme yapmak…

Hayat Sigortası Tazminatı

Hayat Sigortası Tazminatı

Hayat sigortası tazminatı, bir hayat sigortası poliçesi sahibi olan bir kişinin ölümü durumunda sigorta şirketine ödenen tutardır. Bu tazminat, sigortalının ailesine veya vasiyet ettiği kişilere ödenir ve genellikle sigortalının yaşamı…

Trafik Kazası Avukatı

Trafik Kazası Avukatı Özellikle son dönemlerde araç kullanan sayısının artması, hemen her evde en az bir aracın bulunması trafiğin ve dolayısıyla da trafik kazalarının artmasını beraberinde getirmiştir. Oluşan kazaların doğal…

Takas ve Mahsup Farkı

Takas ve Mahsup farkı nedir? Takas ve mahsup arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Mahsup talebi ne zamana dek ileri sürülebilir? 23. Hukuk Dairesi         2015/1518 E.  ,  2016/2131 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :…

Takas Defi

Takas defi nedir? Takas defi hangi hallerde ileri sürülebilir? Takas defi ne zamana kadar ileri sürülebilir? Giriş Takas, Borçlar Kanunu’nun 118 vd. maddelerinde düzenlenmektedir. Buna göre, iki kişi karşılıklı olarak…

İşçinin Yabancı Para Tazminatı

İşçinin yabancı para tazminatı ne şekilde hesaplanır? İşçi yabancı para cinsinden hesaplanarak kıdem tazminatına hak kazanabilir mi? Yabancı para tazminatı için aranan şartlar nelerdir? 9. Hukuk Dairesi         2021/5975 E.  ,…

Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart

Tüketici sözleşmelerinde haksız şart nedir? Birevim-fuzulevime karşı dava açsak kazanabilir miyiz? Bankanın tüketici kredi sözleşmelerine karşı yapılabilecek bir şey var mıdır? Giriş 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (TKHK) “Sözleşmedeki haksız…