skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Eser Sözleşmesi

Eser sözleşmesi nedir? Eser sözleşmesinin unsurları nelerdir? Eser sözleşmesinin davada ispatı nasıl yapılabilir? Tanım 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 470. maddesinde de, "Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi,…

Şirketlerin Organik Bağı

Şirketlerin organik bağı nedir? Organik bağ bulunduğunun ispatı nasıl yapılır? Tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisi nedir? Tüzel kişilik perdesi hangi durumlarda aralanır? Giriş Uygulamada işverenler iş hukukundan doğan yükümlülüklerden kaçınmak…

Birlikte İstihdam

Birlikte istihdam nedir? Holding veya grup şirketlerinde işveren nasıl belirlenir? Holding veya grup şirketlerinde iş sözleşmesinden sorumluluk nasıl belirlenir? Giriş İşveren kavramı 4857 sayılı İş Kanunu'nun (İş Kanunu) "Tanımlar” başlıklı…

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu hangi durumlarda işlenir? Cezası nedir? Uzlaştırmaya tabii midir? TCK Madde 117 (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş…

Senedin talili

Senedin talili nedir? Hangi hallerde senetten kaynaklanan davalarda ispat yükü yer değiştirir? Bonoda ispat yükü hangi durumlarda yer değiştirmektedir? Giriş Yerleşik Yargıtay kararlarında ve öğretide de kabul edildiği gibi, bonolara…

Cumhurbaşkanına hakaret

Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedir? Bu suçun işlenmesi için gerekenler nelerdir? Cumhurbaşkanına hakaret suçunda tutuklama kararı verilir mi? Giriş TC Anayasasının 25. maddesi herkesin düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahip olduğunu, kimsenin…

Evlat Edinme Davası

Evlat edinme davası nedir? Evlat edinme davası nasıl açılabilir? Evlat edinmek için kanunumuzda aranılan şartlar nelerdir? Giriş Evlat edinme, doktrinde, belirli şartlar ve usul içinde gerçekleştirilebilen ve evlat edinen ile…

Hile Nedeniyle Tapu İptali

Hile nedeniyle tapu iptali nedir? Hile durumunda tapu iptal ve tescil davası açılabilir mi? Hile nasıl kanıtlanabilir? Giriş Özel hukukta kişilerin irade özgürlüğüne sahip oldukları ve ancak kendi özgür iradeleriyle…

İnançlı İşlem Davası

İnançlı işlem davası nedir? İnanç sözleşmesi ne şekilde kurulur? İnançlı işlemin ispatı nasıl yapılır? İnançlı işlemlerde delil başlangıcının önemi nedir? Giriş Türk Hukukunda inançlı işlemleri doğrudan düzenleyen bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Ancak…

Geçit hakkı davası

Geçit hakkı davası nedir? Uygun güzergah nasıl saptanır? Bu konuda Yargıtayın görüşleri ne şekildedir? Geçit hakkı için bedel ödenmesi gerekir mi, bu bedel neye göre tayin edilir? Giriş Bu tür…