skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

İntifa Hakkı

İntifa Hakkı Nedir Intifa hakkı, bir gayrimenkul üzerinde başkasının hak sahibi olduğu durumlarda, o gayrimenkulün kullanımını belirli bir süre boyunca kullanma hakkıdır. Örneğin, bir arsa üzerinde inşa edilmiş bir binanın…

Babalık Davası Nedir

Babalık Davası Nedir Babalık davası nedir, bir babanın çocuğunun doğumundan önceki bir sürede çocuğun doğumunu tanıyarak çocuğun babasının kim olduğunu ispatlamak için açılan bir davadır. Babalık davası açmak için, ilgili…

Soybağının reddi davası

SOYBAĞININ / NESEBİN REDDİ NE DEMEKTİR? HANGİ DURUMLARDA SOYBAĞININ REDDİ DAVASI AÇILIR? Soybağının reddi davası, baba ile çocuğun arasındaki soy ilişkisini ortadan kaldırmak amacıyla açılan bir davadır. Türk Medeni Kanununa…

Boşanma Süreci

Boşanma Süreci * 2023 Boşanma Davası Süreci Boşanma süreci, eşler arasında bir evliliğin sona ermesine yönelik hukuki süreçtir. Bu süreç, evliliğin sona erdirilmesine yönelik bir dava açma kararı ile başlar…

Boşanma Avukatı Ücreti

Boşanma Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir? Boşanma avukatı ücreti genellikle davalık veya müvekkil olarak ayrı ayrı belirlenir. Davalık ücretleri, avukatın zamanını ve çalışmasını kapsayan bir ücret olup, müvekkil ücretleri ise müvekkilin…

Boşanma Vekaletname Örneği

Boşanma Vekaletname Örneği Boşanma vekaletname örneği  boşanma davalarında Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre özel vekaletname gerektiğinden önem arz etmektedir. 2023 yılı başında boşanma vekaletname örneği aşağıdaki gibidir. Bunun tanzimi için 2 adet vesikalık…

Nafaka Artırımı Davası

Nafaka Artırımı Davası Nedir? Nafaka Artırımı Davası, bir eşin diğer eşinin nafakasını (yaşam giderlerini) artırmak için açtığı bir dava türüdür. Nafaka, evlilik sırasında bir eşin diğer eşine yaptırdığı veya yapması…

Tazminat Hukuku Avukatı

Tazminat Hukuku Avukatı   Tazminat hukuku avukatı ve afyon tazminat avukatı, tazminat davalarında müvekkilini temsil eder ve onun haklarını korur. Tazminat hukuku, bir kişinin zarar gördüğü durumlarda, zararın telafisi için…

Geçit Hakkı Davası

Geçit Hakkı Davası Nedir? Geçit hakkı davası, ülkemizde arazi düzenlenmesinin sağlıklı bir yapıya kavuşmamış olması ve her taşınmazın yol ihtiyacına cevap verilmemesi nedeniyle zorunlu olarak açılmaktadır, Geçit hakkı verilmesiyle genel…

Haksız tutuklama nedeniyle tazminat

Haksız tutuklama nedeniyle tazminat nedir? Haksız tutuklama nedeniyle tazminat, bir kişinin yasal olmayan nedenlerle haksız bir şekilde tutuklanması anlamına gelir. Bu durum, kişinin hak ve özgürlüklerini ihlal eder ve ciddi…