skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Eski Sevgiliden Bahsetmek Boşanma Sebebidir

Eski Sevgiliden Bahsetmek Boşanma Sebebidir. Eski sevgiliden sık sık bahsedilmesi, keşke senin yerine onunla evlenseydim daha mutlu bir hayatım olurdu denilmesi boşanma sebebidir. Bu durumu somut olaya göre değerlendirmek gerekir.…

Çocuklarla İlgilenmemek Boşanma Sebebidir

Çocuklarla İlgilenmemek Boşanma Sebebidir. . Bu durumu somut olaya göre değerlendirmek gerekir. Eşler çocuklarla ilgilenmek onlara sevgi göstermek zorundadır. Bu kusur olarak izafe edilecek bir genel boşanma sebebidir. 2. Hukuk…

Temizlik ve Ev İşlerini Yapmamak Boşanma Sebebidir

Temizlik ve ev işlerini yapmamak boşanma sebebidir. Bu durumu somut olaya göre değerlendirmek gerekir. Nasıl ki erkek eş çalışarak eve para getiriyorsa kadın eş de ev hanımlığını icra ederek aile…

Eşini Aşağılamak Boşanma Sebebidir

Eşini Aşağılamak Boşanma Sebebidir. Bir eşin diğerinin fiziksel özelliklerini, ekonomik durumunu, cinsel performansını, duygusal yönden manipüle ederek, sosyal statüsünü küçük görerek ve diğer benzer şekillerde aşağılaması boşanma nedenidir. Bu küçültücü…

Alay Etmek Boşanma Sebebidir

Alay Etmek Boşanma Sebebidir. Bir eşin diğerinin kilosuyla,organlarıyla, görüntüsüyle ve diğer benzer şeyleriyle alay etmesi boşanma nedenidir. Bu küçültücü davranmak şeklinde gerçekleşen bir duygusal şiddet nedeniyle genel boşanma sebebidir. Karar…

Boşanma hukuka aykırı delil

Boşanma hukuka aykırı delil kararı etkileyebilir mi? Hukuka aykırı delil hükme esas alınabilir mi? Boşanma davasında gizli ses kaydının delil niteliği nedir? Yargıtay 2. HD Esas: 2020/4096 Karar: 2020/5051 K.T.:…

Eşcinsel İlişki-Zina Sebebiyle Boşanma

Eşcinsel İlişki-Zina Sebebiyle Boşanma davası açılabilir mi? Zina sebebiyle boşanma davası açmak için zina eden tarafların aynı cinsten olması aranır mı? Giriş Ömer Uğur Gençccan'ın kitabından alıntıyla: ""Yargıtay uygulamasında cinsel…

Kira Bedelinin Tespiti

Giriş Kira bedelinin tespiti nasıl yapılır? Davanın şartları nelerdir? Hangi kira dönemine aittir? TBK md. 345: “Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en…

Evliliğin İptali Davası

Evliliğin iptali davası nedir? Evliliğin iptali davası hangi durumlarda açılabilir? Evliliğin mutlak ve nısbi butlanla iptali sebepleri nelerdir? Giriş Evliliğin iptali halleri mutlak butlan sebepleri ve nısbi butlan sebepleri olmak…

Evlilik Öncesinde Cinsel İlişki-Boşanma

Evlilik öncesinde cinsel ilişki-boşanma nedir? Evlilik öncesinde cinsel ilişki halinde boşanma davası açılabilir mi? Evliliğin nısbi butlan ile sakat olması halinde iptal davası açılması hakkında yargıtay kararı. Giriş Davalı kadının…