skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması

Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu nedir? Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu, başkasına ait banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı bir şekilde kullanılması veya başkası adına sahte…

Gasp Suçu

Gasp suçu nedir Gasp suçu (yağma suçu olarak da bilinir), zilyetliği başkasına ait bir menkul malın “cebir” veya “tehdit” kullanılarak alınmasıyla oluşur. Gasp suçuna konu olan mal, menkul bir maldır.…

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu Nedir Hırsızlık suçu kanunda genel itibariyle basit ve nitelikli olarak iki türe ayrılmaktadır Ayrıca hırsızlık suçunun özel halleri de bulunmaktadır. Örnek olarak kullanma hırsızlığı, müşterek malların hırsızlığı, bir…

Vasiyetnamenin tenfizi

Vasiyetnamenin tenfizi Vasiyetnamenin tenfizi davası, miras bırakanın ölümüyle birlikte elyazılı vasiyetnamesi, resmi vasiyetnamesi işleme alınır. Bu vasiyetnamelerde mirasbırakan kendi mirasçılarına bir şey bıraktığı gibi başka kimselere de yani atanmış mirasçılara…

Ölüm Karinesi

Ölüm Karinesi Nedir Türk Medeni Kanunu'nun 31. maddesi, sağ olmanın ve ölümün ispatıyla ilgili bir konuyu ele alınmıştır. Bu maddeye göre, bir kişinin ölümü ispat edilemese bile kesin bir ölüm…

Zorunlu deprem sigortası DASK

Zorunlu deprem sigortası nedir Zorunlu deprem sigortası DASK, Türkiye'de yapılan bir düzenleme ile binaların ve insanların deprem riskine karşı sigortalanmasını zorunlu hale getirilen bir sigorta türüdür. Bu sigorta, binalarda oluşabilecek…

İsim Değişikliği

İsim Değişikliği İsim Değişikliği nedir? Ad değişikliği için ne yapılabilir? TMK.m.27:” Adın değiştirilmesi Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilan olunur. Ad değişmekle…

Mühür Bozma Suçu

Mühür Bozma Suçu Nedir? Suçun gerçekleşmesi için hangi unsurlar gereklidir? Mühür bozma suçu Mühür Bozma Suçu Kanun Maddesi TCK Madde 203 (1) Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvuru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvuru Nedir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (European Court of Human Rights, ECHR) bireysel başvuru, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (European Convention on Human Rights, ECHR) uymayan…

Oturma (Sükna) Hakkı Nedir

Oturma (Sükna) Hakkı Nedir Oturma (Sükna) Hakkı Nedir, bir kişinin bir mülkün tamamında veya bir kısmı üzerinde oturma veya yaşama gibi şekillerde konut olarak yararlanma hakkıdır. Bu nedenle, oturma (sükna)…