skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Türk Milletini ve Devletini Kurumlarını Aşağılama Suçu

Türk Milletini ve Devletini Kurumlarını Aşağılama Suçu. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama Suçu nedir? Bu suçun cezası nedir? Giriş Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin…

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedir? Hangi hallerde Cumhurbaşkanına hakaret suçu oluşur? Cumhurbaşkanı aleyhine işlenen suçlarda infaz nasıldır? Giriş Cumhurbaşkanına hakaret suçu Devlete karşı işlenmiş suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Hakaret fiilinin yüze karşı…

Atatürke Hakaret Suçu

Atatürke hakaret suçu nedir? Hangi hallerde Atatürke hakaret suçu oluşur? Atatürk aleyhine işlenen suçlarda infaz nasıldır? Giriş Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar özel bir kanun olan 5816 sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar…

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu hangi durumlarda işlenir? Cezası nedir? Uzlaştırmaya tabii midir? TCK Madde 117 (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş…

Cumhurbaşkanına hakaret

Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedir? Bu suçun işlenmesi için gerekenler nelerdir? Cumhurbaşkanına hakaret suçunda tutuklama kararı verilir mi? Giriş TC Anayasasının 25. maddesi herkesin düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahip olduğunu, kimsenin…

Takipsizlik Kararına İtiraz

Takipsizlik kararına itiraz nedir? Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı nasıl bir itiraz yapılması gerekir? Takipsizlik kararına itiraz sonucunda ceza davası açılır mı? Giriş Takipsizlik kararına itiraz CMK.m.173'te belirtilmiştir: "Suçtan…

Soruşturma evresi

Soruşturma evresi nedir? Soruşturmaya yer olmadığına dair karar nedir? Cumhuriyet savcısının soruşturma evresinde görevi nedir? Soruşturma evresi ve Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar CMK.m.160'da soruşturma evresi düzenlenmiştir. (1) Cumhuriyet savcısı,…

Afyon mermer idari para cezası

Afyon mermer idari para cezası nedir? Nasıl iptal edilebilir? İDARİ PARA CEZALARI: 1.Madencilik Faaliyetinde İzinler-Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya on…

haksız tutuklama tazminat hesaplama

Çankaya Kurt Hukuk bürosu haksız tutuklama tazminat hesaplama ve koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davasında hükmedilen tazminat miktarlarına ilişkin çeşitli kararlar: 12. Ceza Dairesi         2020/10195 E.  ,  2021/5417 K. "İçtihat Metni"…