skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Boşanma Süreci

Boşanma Süreci * 2023 Boşanma Davası Süreci

Boşanma süreci, eşler arasında bir evliliğin sona ermesine yönelik hukuki süreçtir. Bu süreç, evliliğin sona erdirilmesine yönelik bir dava açma kararı ile başlar ve boşanma kararının verilmesiyle sonuçlanır. Boşanma sonrasında boşanmanın gerçekleşmesi için çeşitli aşamalardan geçilir.

Çekişmeli Boşanma Dava Süreci Nasıldır

Boşanma davasının açılması: Boşanma davası, boşanma talebi olan bir eş tarafından açılır. Dava, yerel mahkemeye veya adliye binasına giderek veya internet üzerinden online olarak açılır.
Boşanma gerekçelerinin belirlenmesi: Boşanma davası açılırken, boşanma talebi olan eş tarafından neden boşanmak istendiği belirtilir. Yerel hukuk sistemine göre, boşanma gerekçeleri değişebilir ancak genel olarak aşağıdaki gerekçeler sıklıkla kullanılır:
İlişkide ciddi anlaşmazlıklar
Ayrı yaşama alışamama
İlişkide aşırı şiddet veya zorbalık
Yıllar içinde yitirilmiş sevgi ve saygı
Eşler arasında uyumsuzluk

Boşanma talebinin kabul edilmesi veya reddedilmesi

Boşanma talebi, mahkeme tarafından incelenir ve kabul edilirse, boşanma devam eder. Eğer talep reddedilirse, eşler evliliklerine devam eder veya yeniden dava açarlar.
Boşanma anlaşmasının yapılması: Boşanma devam ederken, eşler arasında bir boşanma anlaşması yapılabilir. Bu anlaşma, eşlerin boşanma sonrasında birlikte çalışabilecekleri bir plan olabilir ve boşanma sonrasında hangi eşin ne kadar çocuk bakımı ödemesi gerektiği, ev ve mülklerin paylaşımı gibi konuları içerebilir.
Boşanma kararının verilmesi: Eğer eşler arasında bir boşanma anlaşması yapılamazsa veya anlaşma yapılsa da, mahkeme tarafından boşanma kararı verilir. Bu karar, evliliğin sona erdirilmesini ve eşlerin boşanma sonrasında nasıl yaşayacağını belirler. Boşanma kararı, eşlerin çocuklarına ve mülklerine ilişkin konuları da kapsayabilir.

Boşanma sonrası

Boşanma kararı verildikten sonra, eşler boşanma sonrasında yaşamaya devam ederler. Bu süreçte, eşlerin boşanma anlaşmasına uygun olarak çocuk bakımı ve mülk paylaşımı gibi konuları yerine getirmeye çalışırlar. Eşler ayrı ayrı yaşamaya devam eder veya yeni bir evlilik yaparlar.
Boşanma  zor ve yıpratıcı olabilir ve eşlerin duygusal olarak zorlandığı bir dönemdir. Bu nedenle, eşlerin bir avukat veya danışman gibi bir profesyonel desteğe ihtiyaç duyabileceği durumlar olabilir.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanmada anlaşarak bir boşanma anlaşması yapmaları ve bu anlaşmayı mahkemeye sunmalarıdır. Bu süreçte, eşler arasında boşanma sonrasında çocuk bakımı, mülk paylaşımı gibi konuların nasıl yerine getirileceği konusunda mutabakat sağlanır. Anlaşmalı boşanma, boşanma sürecinin daha hızlı ve daha az stresli bir şekilde tamamlanmasını sağlar.
Anlaşmalı boşanma süreci genel olarak şu adımları içerir:
Eşler, bir avukat veya danışman gibi bir profesyonel yardım alarak boşanma anlaşmasını yapmaya karar verirler.
Eşler, boşanma anlaşmasında nasıl bir plan yapmak istediklerini belirlerler ve bu planı bir metin olarak yazılır.
Eşler, boşanma anlaşmasını imzalar ve mahkemeye sunar.
Mahkeme, boşanma anlaşmasını inceler ve anlaşmanın adil olduğuna karar verirse, anlaşma geçerli hale gelir ve boşanma süreci tamamlanmış olur.

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma sürecini kontrolünü ele almalarını ve anlaşarak çözümler üretebilmelerini sağlar. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma süreci, eşlerin daha az stresli ve daha hızlı bir şekilde boşanmalarını sağlar.

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk