skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Boşanma davası

Çankaya Kurt Hukuk bürosu olarak boşanma davaları ağırlıklı çalışmaktayız. Afyon boşanma avukatı ve afyon boşanma davası olarak anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanma davalarında hizmet vermekteyiz. Yine velayet davası, mal rejimi davası konularında da hizmetimiz mevcut.

Boşanma davası türleri nelerdir?

afyon boşanma davası

Boşanma davası türleri temel olarak ikiye ayrılacaktır. İlk olarak, anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davasıdır. İkinci olarak çekişmeli boşanma davaları ise genel ve özel boşanma davaları olarak ikiye ayrılacaktır. Genel boşanma sebebi evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasıdır. Halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak da bilinecektir. Ayrıca bu dava türü en çok açılan dava türüdür. Özel boşanma sebepleri ise şöyledir:

  • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış nedenleri ile boşanma davası
  • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebepleri ile boşanma davası
  • Terk Sebebiyle boşanma davası
  • Zina Sebebiyle boşanma davası
  • Akıl Hastalığı sebebiyle boşanma davası

Özel boşanma sebeplerini ispat etmeniz daha zordur. Ayrıca özel boşanma sebeplerinde karşı tarafın kusuru ispat etmezsiniz. Davacı, özel boşanma sebebinin varlığını ispat etmeye çalışır. Ancak ispat edildiğinde hukuki sonuçlar bakımından daha avantajlı olabilmektedir. Ancak hayata kast ve zina nedeniyle boşanma davası mal rejimi davasında avantaj sağlayacaktır.

Anlaşmalı boşanma

Anlaşmalı Boşanma Şartları:
1- Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.
2- Eşlerin bizzat başvurması yada eşlerden birisinin başvurması halinde duruşmada diğer eşin kabul etmesi gerekir.
3- Eşlerin bizzat dinlenmesi gerekir.
4- Eşlerin boşanma irade ve taleplerini hiç bir baskı ve etki altında kalmadan serbest iradeleri ile verdikleri konusunda hakim üzerinde kesin bir kanaatin oluşması gerekir.
5- Mali konularda ve çocukların velayeti konusunda eksiksiz ve tereddütsüz olarak eşlerin anlaşması halinde anlaşmalı boşanma hükümlerine göre karar verilmelidir.

Boşanma sebepleri nelerdir?

Sosyal medyada paylaşılan boşanma sebebidir başlıklı yazılara dikkat edilmesi gerekmektedir. Her ailenin kendine özgü düzen ve dinamiği vardır. Taraflar arasında yaşanan olayın boşanma sebebi olabilmesi için, evliliğin toplum için çekilmez hale gelmesi aranmayacak. Eşler arasında evliliğin çekilmez hale gelmesi aranır. Boşanma sebepleri genel olarak fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet, sosyal şiddettir.

Boşanma davası yargılama usulü nasıldır?

Afyon boşanma davası. Boşanma davası ücreti ödendikten sonra ikame edilir. Hakim tıpkı ceza davasında olduğu gibi kanıtları serbestçe takdir eder ancak farklı olarak iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı aksine kendisi bizzat delil toplayamaz. Yine iddiaların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe bunların ispat edildiğini sayamaz. Hakim örneğin zinaya ilişkin tarafların isteği üzerine yemin öneremez, isticvap davetiyesi gönderemez, tarafların bu konulardaki ikrarları da hakim açısından bağlayıcı değildir. Boşanma ve ayrılığa bağlı nafaka, tazminat gibi hususlara ilişkin anlaşmalar hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli sayılmayacaktır. Hakim tarafından tarafların birinin istemi üzerinde duruşmanın gizli yapılmasına karar verilecektir.

Boşanma davasında kusur belirlemesi nasıl yapılacak?

Boşanma davasında kusur belirlemesi ileri sürdüğünüz vakıalarla yapılacaktır. Bu vakıaları delillerinizle ispat ettiği iddialar esas alınacaktır. Ağır kusurlu tarafsanız açtığınız boşanma davanız reddedilecektir. Eşit kusur halinde ya da ağır kusurlu taraf lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilemez. Mesela bir kararında yargıtay:”Yapılan yargılama ve toplanan delillerden dosya arasında mevcut telefon ve sms kayıtları ile birlikte özellikle ortak çocukların beyanları ile birlikte değerlendirildiğinde kadının davranışının güven sarsıcı boyutu aştığı, sadakatsizlik kabul edilmesi gerektiği yine mahkemece erkeğin kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında davalı-davacı erkeğin, manevi bağımsızlığı olan bir konut temin etmediği, ailesinin müdehalesine sessiz kaldığı, kadının içine cin kaçtığını ileri sürülerek hocalara götürüldüğü, hasteneye götürülmediği ve enson ailesini arayıp kızınız öldü, dediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda; erkeğin ağır, kadının az kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Sonuç olarak bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.”

Boşanma davasında neler delil kabul edilecek?

Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.” Faks, mail, kısa mesaj, savcılık-emniyet-jandarmadaki ifade tutanakları vb. buna göre belge kabul edilecektir.
WhatsApp, Facebook, İnstagram gibi sosyal medya platformlarından yapılan yazışmalar, inkar edilmedikçe belgedir. Yeni HMK değişikliği nazara alınarak belge delilleri şerhli öninceleme davetiyesi tebliğ edildikten itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde verilmek zorundadır.

Afyon Boşanma Davası

Afyon Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanma

www.facebook.com/cankayakurthukuk

www.instagram.com/cankayakurthukuk/