skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Boşanma Davası Ücreti

Çankaya & Kurt Hukuk Bürosu güvencesinde boşanma davası ücreti ne kadar? 2021 yılında asgari boşanma ücreti miktarı nedir? Boşanma davası açma masrafı ne kadar? Boşanma vekalet ücreti ne kadar?

Ücret her yıl değişmektedir. Boşanma masrafı ve vekalet ücreti 2021 yılında yenilenmiştir. Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre güncellenmiştir. Tarifede belirlenen ücretler avukatlar için uymaları gereken asgari sınırdır. Yani bu işin altında avukat dava alamaz. Ancak avukat, işe harcayacağı emek ve mesaiye göre daha yüksek ücret belirleyebilir. Bu belirlediği vekalet ücreti üzerinden müvekkiliyle sözleşme imzalayabilir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde boşanma vekalet ücreti için ayrı bir ücret öngörülmemiştir. Başka bir deyişle asliye hukuk mahkemeleri için öngörülen ücret aile mahkemesi davaları için de geçerlidir. Bu nedenle 4.080,00-TL olarak belirlenen ücret boşanma davası ücreti bakımından da geçerlidir. 2021 yılı için vekalet ücreti 4.080,00-TL’dir. Avukat, asgari vekalet ücreti olarak bu miktarı almak zorundadır. Ancak bu miktarın üzerinde bir vekalet ücreti de öngörebilir.

2021 yılı boşanma davası masrafı dava sürecince ödenecek ücretten oluşur. Dava açılış masrafı, tebligat ücretleri, tanık, keşif ve bilirkişi , sosyal inceleme raporu ilk derece mahkemesindeki boşanma masraf kalemleridir. Ayrıca müvekkil dosyayı istinaf kanun yoluna göndermek isterse istinaf kanun yolu başvurma ücreti ve istinaf karar harcı öder. Yine müvekkil dosyayı temyiz kanun yoluna göndermek isterse temyiz kanun yoluna başvurma ücreti ve temyiz karar harcı öder. Bunlar dışında dava sonunda yargılama giderleri ve masrafları haksız çıkan tarafa yükletilir. Dava kazanılırsa yargılama giderleri ve masrafları diğer taraftan alınabilir. Ancak vekalet ücreti bunun dışındadır. Davanın kazanılmasıyla hükmedilen karşı vekalet ücreti avukata aittir. Müvekkil ile avukat arasındaki vekalet sözleşmesi kaynaklı ücret bundan farklıdır. Bu ücreti müvekkil avukata öder.

www.instagram.com/cankayakurthukuk/
www.facebook.com/cankayakurthukuk