skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Bir Günlük Hizmet Tespit Davası

Bir Günlük Hizmet Tespit Davası, bir günlük sigortalı görünme talebi olarak bilinen bu dava, hizmet tespit davasının bir türüdür. Sigortalılığın başlangıcı, kişinin kurum kayıtlarına geçen ilk işe giriş bildirgesindeki yazılı tarihtir. Sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti davası, kişinin sigortalı olarak ilk kez çalışmaya başladığı tarihin tespiti istemine dayanır. Adına işe giriş bildirgesi düzenlenmiş olan kişi, bir gün bile çalışmış olsa bu davayı açabilmektedir. Bu dava genellikle 1999 öncesi sigorta girişi olan kimselerin emekliliğe hak kazanması için gereklidir.

Zamanaşımı-Hak Düşürücü Süre

Bir günlük sigorta başlangıç tarihi tespiti davası zamanaşımına tabii değildir. Yasal düzenleme gereği hizmet tespiti davalarında işçinin işten ayrıldığı tarihteki yılın son günü itibariyle 5 yıllık hak düşürücü süreön görülmüştür.  5 yıllık hak düşürücü sürenin burada uygulanmayacağına ilişkin Yargıtay kararları vardır.

Dava Nasıl Açılır

Sigorta başlangıç tarihi tespiti davası açmak için öncelikle SGK’ya sigorta başlangıç tarihinin tespiti talebiyle başvuru yapılması gerekiyor. Dava, ancak kurumun başvuruyu reddetmesi üzerine açılabilir. SGK, başvuruya 60 gün içerisinde cevap vermezse, bu sürenin sonunda talep reddedilmiş sayılır

İspat

Sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti davası da hizmet tespiti davası gibi kamu düzenine ilişkindir. Sosyal güvenlik hakkı kamu düzenine ilişkin olduğundan bu hakka ilişkin davalarda “resen araştırma” ilkesi uygulanmaktadır.Bu tür davalarda öncelikle davacının çalışmasına ilişkin belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği yöntemince araştırılmalıdır.Bu koşul oluşmuşsa işyerinin gerçekten var olup olmadığı kanun kapsamında veya kapsama alınacak nitelikte bulunup bulunmadığı eksiksiz bir şekilde belirlenmelidir.Daha sonra çalışma olgusunun varlığı özel bir duyarlılıkla araştırılmalıdır. Çalışma olgusu her türlü delille ispat edilebilirse de çalışmanın konusu niteliği başlangıç ve bitiş tarihleri hususlarında tanık sözleri değerlendirilmelidir.

Görevli-Yetkili Mahkeme

1 günlük sigortalı tespit davası açmak için davalının bulunduğu yerleşim yerine bağlı olan mahkeme veya işçinin çalıştığı işyerinin bulunduğu yere bağlı olan mahkeme açılabilir. Davalıların birden fazla olması durumunda davalıların herhangi birine ait bir yerde bulunan mahkeme olarak kabul edilmektedir.

 Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu Bir Günlük Hizmet Tespit Davası hizmeti vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk