skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Babalık Davası Nedir

Babalık Davası Nedir

Babalık davası nedir, bir babanın çocuğunun doğumundan önceki bir sürede çocuğun doğumunu tanıyarak çocuğun babasının kim olduğunu ispatlamak için açılan bir davadır. Babalık davası açmak için, ilgili kişi öncelikle yerel mahkemeye bir başvuru yapmalıdır. Başvuruda, doğum belgesi, DNA test sonuçları, evlilik belgesi ve diğer belgeler gibi kanıtlar sunulabilir. Mahkeme, elde edilen kanıtları inceledikten sonra karar verecektir.

Babalık Davası Açmanın Şartları Nelerdir

Çocuğu doğuran annenin belli olması gerekir. Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağının kurulmamış olmalıdır. Örneğin evli bir kadının kocasından başka bir erkekten hamile kalması ve çocuğun evlilik içinde doğması halinde Türk Medeni Kanunu’na göre çocuk evlilik içerisinde doğmuş gibi nesebi annenin evli olduğu babaya bağlıdır. Bu durumda çocuğun soybağının reddedilmesi ondan sonra babalık davası açılması gerekmektedir.  İhbar yükümlülüğün yerine getirilmelidir. Buna göre babalık davasını açacak tarafın durumu Cumhuriyet Savcısına ve Hazineye ihbar etmesi gerekmektedir.

Babalık Davasını Kimler Açabilir

Babalık davasını çocuğun babası olduğunu iddia eden kişi açamaz. Anne veya çocuk babalık davası açabilir. Ana ve çocuk birlikte babalık davası açabilecekleri gibi ayrı ayrı da açabilirler. Davalardan biri için verilen karar diğeri için kesin hüküm niteliği taşımaz. Yine ananın veya çocuğun davadan feragat etmesi veya sulh yoluna gitmesi de diğerinin dava hakkını etkilememektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta, babalık davası hakkından feragat dava açılmadan önce yapılamaz. Çocuğun davada temsilini kayyım üstlenmektedir.

Davada Neler Talep Edilebilir

Babalık davası, çocuğun baba olduğu iddia edilen kişi tarafından açıldığı takdirde, çocuğun doğumundan önceki bir sürede çocuğun doğumunu tanıyarak baba olduğunu ispatlamak amaçlanır. Ayrıca çocuğun doğumundan kaynaklanan maddi zararlar da talep edilebilir. Babalık davası ile birlikte öne sürülebilecek diğer dava konuları da olabilir. Talep edilebilecek maddi zararlar arasında doğum giderleri, doğum öncesi ve sonrası altışar haftalık dönemdeki geçim giderleri ve diğer giderler yer alır. Bu tazminat çocuk ölü doğsa dahi talep edilebilir. Ayrıca baba tarafından çocuğun yararına olmak şartıyla nafaka talebinde de bulunulması mümkündür.

Babalık Davasında İspat

Günümüzde babalık davalarında tarafların iddialarını ispatlamak için en yaygın kullanılan yöntemler arasında DNA testleri bulunur. Bu testler ile örnek alınan kişinin çocuğun babası olduğu veya olmadığı yüksek doğruluk oranları ile tespit edilebilmektedir. DNA testleri hem taraflar tarafından hem de hakim tarafından talep edilebilir. Test sonuçları hakimin kararını etkileyecek nitelikte olsa da hakimin sonuçları kabul etmek veya reddetmekte serbesttir. Ancak bilimsel olarak gerçekliği kanıtlanmış olan DNA testleri sonuçlarına aykırı karar vermesi beklenmez.

Babalık davasında, davanın açıldığı taraf olan anne veya çocuk tarafından baba olduğu iddia edilen şahsın babalığının ispat edilmesi gerekir. Bu nedenle davanın açan taraf, iddialarını kanıtlamak zorundadır. Kanun koyucu, bu zorlukları azaltmak için babalık karinesi kurumunu getirmiştir.

Babalık karinesine göre, davalının çocuğun doğumundan önceki 300 ile 180 gün arasında anayla cinsel ilişkiye girmiş olması halinde, bu durumun babalık için karine oluşturacağı kabul edilir. Davacı tarafından bu ilişkinin varlığını kanıtlamak için her türlü delil kullanılabilir. Cinsel ilişkiye dair kuvvetli emarelerin olması yeterlidir. Ayrıca cinsel ilişki sırasında hamilelik önleyici ilaçlar kullanılmış olması veya ilişkinin tam gerçekleşmemiş olması gibi durumlar babalık karinesinin oluşumunu etkilemez. Ancak unutulmamalıdır ki babalık karinesi her zaman çürütülebilir.

Davalı tarafından babalık karinesi çürütülmek istendiğinde, kanun koyucu iki yol sunmuştur. İlk yol, söz konusu çocuğun anayla olan cinsel ilişkiden olmasının imkânsız olduğunu kanıtlamak veya böyle bir ilişkinin olmadığını kanıtlamaktır. Diğer yol ise başka bir erkeğin baba olma ihtimalinin kendi ihtimaline göre daha yüksek olduğunun kanıtlamasıdır.

Bunların yanı sıra, davalı ve davacı tarafından bilimsel yöntemler de kullanılabilir. Ayrıca babalık davası, resen araştırma ilkesi gereği hakimin çocuğun soybağını tespit etmek için ilgililerden kan ve doku örnekleri almasına karar verebilir. Bu karara karşı taraflar veya üçüncü kişiler tarafindan karşı çıkılması, araştırmanın güvenliği veya rıza vermeyen kişinin zarar görmemesi durumunda mümkün değildir.

Sonuç olarak, babalık davası açılması halinde davanın açıldığı tarafın iddialarını kanıtlamak zorundadır. Bu amaçla kullanılabilecek yollar arasında babalık karinesi, diğer erkeklerin baba olma ihtimalinin kanıtlanması, bilimsel yöntemler ve resen araştırma yer alır. Ancak her durumda hakimin kararını verebilmek için tüm kanıtların değerlendirilmesi gerekir.

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu babalık davası nedir alanında da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk