skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvuru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvuru Nedir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (European Court of Human Rights, ECHR) bireysel başvuru, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (European Convention on Human Rights, ECHR) uymayan bir devlet veya devlet kurumunun bir birey tarafından suçlandığı bir şikayet veya şikayetidir..ECHR, bu şikayetleri inceleyerek, insan hakları ihlalini doğrulayıp doğrulamadığına ve gerekli adımların atılması gerekip gerekmediğine karar verir. Bireysel başvuru, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 47. maddesi tarafından tanımlanmıştır.

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvuru Ne Zaman Yapılabilir?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne  başvuru yapılması için Türk Hukukuna göre iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekmektedir. İç hukuk yolları tüketilmeden, istisnai durumlar hariç yapılan bireysel başvurular reddedilmektedir. İç hukuk yollarından kasıt zorunlu olan iç hukuk yollarıdır. Yani karar kesinleştikten sonra bireysel başvuru için başvuru yapılabilir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvuru nasıl yapılabilir?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bireysel başvuru yapmak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

Başvuru formunun doldurulması: ECHR’nin resmi internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurun. Form, başvuru sahibi hakkında ve iddiaları hakkında bilgiler içermelidir.

Belgelerin eklenmesi: Başvuru formuna, iddialarını destekleyen belgeler (örneğin, mahkeme kararları, gazete makaleleri, fotoğraflar vb.) eklenmelidir.

Başvuru nüshalarının hazırlanması: Başvuru formunun ve eklenen belgelerin birkaç nüshası hazırlanmalı ve bir nüshası ECHR’ye, diğer nüshalar da devlet kurumlarına, avukatınıza veya başka bir tarafın görüşüne sunulmalıdır.

Başvuru sunulması: Başvuru formunun ve ek belgelerin bir nüshası ECHR’nin resmi adresine (Strasbourg, Fransa) posta yoluyla veya elektronik olarak gönderilmelidir.

Başvuru onayı: Başvuru, ECHR tarafından onaylandıktan sonra incelenecektir. Onaylandıktan sonra, devlet veya devlet kurumlarına cevap vermeleri ve gerekli adımları atmaları istenecektir.

Başvuru süreci zaman alabilir ve bazen zordur, ancak ECHR tarafından destek alabileceğiniz bir avukat bulmanız veya bir sivil toplum kuruluşundan yardım istemeniz mümkündür.

AİHM Bireysel Başvuru Formu Nereden Temin Edilir Nasıl Doldurulur

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms/tur&c linkinden form temin edilebilir.

Hangi Haklar İçin Başvuru Yapılabilir

Sözleşme temel metninde düzenlenen hak ve özgürlükler şunlardır:

Yaşam Hakkı(madde 2)

İşkence yasağı (madde 3)

Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı (madde 4)

Özgürlük ve güvenlik hakkı (madde 5)

Adil yargılanma hakkı (madde 6)

Masumiyet karinesi(m. 6/2)

savunma hakkı (m. 6/3)

Kanunsuz ceza olmaz ilkesi (madde 7)

Özel ve aile hayatına saygı hakkı (madde 8)

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü (madde 9)

İfade özgürlüğü (madde 10)

Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü (madde 11)

Evlenme hakkı (madde 12)

Etkili başvuru hakkı (madde 13)

Ayrımcılık yasağı (madde 14)

AİHS 15. maddesi ile olağanüstü hallerde yükümlülüklerin askıya alınması düzenlenmiş ve bu durumlarda bile yaşam (m.2), işkence yasağı (m.3), Kölelik yasağı (m.4/1) ve kanunsuz suç ve ceza olmaz (m. 7) ilkelerinin askıya alınamayacağı belirtilmiştir.

 

 AİHM Bireysel Başvuru Sonucunda Neye Karar Verilebilir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hak ihlalini tespit edip bunu ihlal eden devlet aleyhine tazminata hükmetmektedir. Haliyle idarenin takdir yetkisiyle doğan zararların mesleğe iade ve benzeri şekillerde çoğu zaman karşılanması mümkün olmamaktadır.

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru alanında da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk