skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Ameliyatla İlgilenmemek Boşanma Sebebidir

Ameliyatla İlgilenmemek Boşanma Sebebidir

Ameliyatla İlgilenmemek Boşanma Sebebidir. Eşe kusur olarak izafe edilebilecek bir boşanma sebebidir. Bu tarz durumlar boşanma davasında kusur olarak izafe edilebilir. Bu durumu somut olaya göre değerlendirmek gerekir. Bu kusur olarak izafe edilecek bir genel boşanma sebebidir

Karar

2. Hukuk Dairesi         2021/7068 E.  ,  2021/7161 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Taraflar arasında görülen boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda ilk derece mahkemesince davanın kabulüyle tarafların boşanmalarına, davalı kadının tazminat taleplerinin reddine ilişkin hüküm kurulmuş; ilk derece mahkeme kararına karşı, davalı kadın tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur, bölge adliye mahkemesince davalı kadının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Bölge adliye mahkemesi kararının gerekçesinde; kadının istinaf sebeplerinden kusur belirlemesine yönelik talebi uyarınca “Kadının erkeğin ameliyat olduğunda ilgilenmediği ile erkek tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmadığı için erkek açısından kesinleşen erkeğin bağımsız konut temin etmemesi kusurları değerlendiriliğinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda taraflar eşit kusurludur.” denilerek kısmen kusur düzeltilmesi yapıldığı halde, kararın hüküm kısmında, davalı kadının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmek suretiyle gerekçe ile hüküm arasında çelişki yaratılmıştır. Gerekçe ve hüküm arasında yaratılan bu çelişki tek başına bozma sebebi oluşturduğundan, hükmün münhasıran bu sebeple bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.13.10.2021 (Çrş.)

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu Ameliyatla İlgilenmemek Boşanma Sebebidir alanında da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk