skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Ailesiyle Görüştürmemek Boşanma Sebebidir

Ailesiyle görüştürmemek boşanma sebebidir. Eşi ailesiyle yüz yüze veya telefonda ailesiyle görüştürmemek, ailesinin eve gidip gelmesini engellemek, eşin ailesine saygısızlık etmek ve kötü davranmak boşanma sebebidir. Eşe kusur olarak izafe edilebilecek bir boşanma sebebidir. Bu tarz durumlar boşanma davasında kusur olarak izafe edilebilir. Bu durumu somut olaya göre değerlendirmek gerekir. Bu kusur olarak izafe edilecek bir genel boşanma sebebidir.

2. Hukuk Dairesi         2015/12131 E.  ,  2016/2490 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı kadın tarafından nafakaların miktarı yönünden, davalı erkek tarafından ise kusur belirlemesi, yoksulluk nafakası ve nafakaların miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece erkeğin tam kusurlu olduğu kabul edilmek suretiyle yazılı şekilde karar verilmiş ise de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, erkeğin eşini evden dışarı çıkarmayıp, ailesi ile görüştürmemek suretiyle aşırı kıskanç davranışlar sergilediği, kadının ise eşine yönelik “seni sevmiyorum, istemiyorum, boşanacağım” dediği, kadın tarafından dayanılan şiddet eyleminin gerçekleşmediği, bu haliyle boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin ağır kusurlu olduğunun anlaşılmış bulunmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 15.02.2016 (Pzt.)

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu Ailesiyle görüştürmemek boşanma sebebidir alanında da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk

 Ailesiyle Görüştürmemek Boşanma Sebebidir