skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Afyon Resmi Vasiyetname

Afyon Resmî Vasiyetname Nedir:

Afyon resmi vasiyetname ve afyon resmi vasiyet, iki tanık huzurunda noter önünde düzenlenir. Miras bırakan, arzularını notere bildirdikten sonra, noter vasiyetnameyi yazar ve okuması için miras bırakana verir. Bunun üzerine miras bırakan, vasiyetnameyi okuduğunu ve okuduklarının, son arzuları olduğunu noterin huzurunda 2 tanığına söyler.

Tanıklar ise, miras bırakanın bu ifadesinin, kendi önlerinde yapıldığını ve miras bırakanı bu işlemi yapmaya ehliyetli gördüklerini vasiyetnameye yazarak altını imzalarlar. Vasiyetname içeriği, tanıklara bildirilmek zorunlu değildir. Vasiyetname, miras bırakan tarafından da imzalandıktan sonra noter de vasiyetnameye tarih koyarak imzalar.

Kimler Vasiyetnamede Tanık Olamaz?

Fiil ehliyeti olmayanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, okur yazar olmayanlar, miras bırakanın eşi, üst-altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine memur/noter veya tanık olarak katılamazlar.

TMK.m.536/2:”Resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz.”

Vasiyetname Şartlarına Uyulmazsa Yaptırım Nedir?

Böyle bir kazandırma yapılmışsa artık müeyyide olarak tam bir iptal edilebilirlik değil kısmi iptal edilebilirlik durumu söz konusu olacaktır. Yani yalnızca üstteki madde sayılan memur,tanıklar,üstsoy,altsoy,kan hısmı ve kardeşlere yapılan kazandırmalar iptal edilecek,afyon resmi vasiyetname ise geçerliliğini koruyacaktır.

Resmi Vasiyetname Yapıldıktan Sonra Neler Yapılır?

TMK.m.537/2’ye göre resmi vasiyetname düzenleyen memur bunu saklamakla yükümlüdür. Yani belge aslı resen noterde saklanacaktır.

Noter kişi vasiyetname düzenledikten sonra bunu nüfus idaresine bildirecektir. Kişinin nüfus kütüğündeki sayfasına vasiyetname yaptığı şerhi düşülür. Vasiyetnameyi düzenleyen görevli vasiyet edenin ölümünü öğrenir öğrenmez teslim ile yükümlüdür. Sulh hukuk hakimi teslim edilen vasiyetnameyi inceler,gerekli koruma önlemlerini alır,olanak varsa ilgilileri dinleyerek terekenin yasal mirasçılara teslimine veya resmen yönetilmesine karar verir. Afyon resmi vasiyetname geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesi tarafından açılır ve ilgililere okunur.

afyon resmi vasiyet

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu afyon resmi vasiyet olarak da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk