skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Afyon konkordato çeşitleri

Afyon konkordato çeşitleri nelerdir? Konkordato nedir? İflas erteleme yerine konkordato talep edilmesi mümkün müdür?

Konkordato, mali durumu bozulan ancak borçlarını ödeyip ticari faaliyetlerini devam ettirmek isteyen borçluların mahkeme kanalıyla mühlet alıp alacaklıların rızasını alması neticesinde alacaklılar arasında eşitlik ilkesine dayanan bir icra iflas kurumudur. Gerçek kişi, tüzel kişi, tacir olan olmayan her borçlu bu kuruma başvurabilir. Yürürlükten kaldırılan iflasın ertelenmesi hükümlerinde bu kararı alan veya süreç devam eden borçlular aynı dosyadan olmamak koşuluyla yeni bir başvuru yaparak konkordato talebinde bulunabilirler. Salt haciz tehdidinden kurtulmak amacıyla konkordato talep edilemez.

Konkordato Türleri

Konkordata yapılış şekline, yapılış zamanına ve yapılış maksadına göre üç kategoriye ayrılır.

1.Yapılış Tarzına Göre

a)Yüzde-Tenzilat Konkordatosu

*Alacaklılar alacaklarının belli yüzdesinden vazgeçer, borçlu da bu belirlenen miktarı ödemeyi kabul eder.

b)Vade Konkordatosu

*Alacaklılar ile borçlu belirli bir sürede bazen kül bazen taksitler halinde borcun ödenmesi konusunda anlaşmasıdır.

c)Karma Konkordato

*Anlaşma hem tenzilat hem vade konkordatosu içeriyorsa bu konkordato türünden söz ederiz. Alacaklıların bir kısmı iflas halinde alacaklarına hiç kavuşamayacaksa bu türün seçilmesi uygun olacaktır.

2.Yapılış Zamanına Göre

a)İflas Dışı Adi Konkordato

*Borçlu hakkında iflas kararı verilmesini önlemek ve borçlarını ödemek amacıyla bu türe başvurur.

b)İflas İçi Konkordato

*Borçlu hakkında iflas kararı verilmiş ve süreç başlamıştır. Borçlu burada iflası geri almak maksadıyla bir miktar teklif eder bu miktar alacaklılar tarafından kabul edilip ticaret mahkemesi tarafından da tasdiklenirse iflas hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kalkar.

3.Yapılış Amacına Göre

a)Borçların tasfiyesi amacıyla konkordato

b)Malvarlığının terki suretiyle konkordato

Bu türde alacaklılar malvarlığı üzerinde tasarruf ederek bunun bir kısmını veya tamamını devredebilir, satabilir veya şirket kurabilir.

*Bu konkordatoların hepsi, somut duruma göre uyumlu oldukları takdirde birlikte de ele alınabilir.

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu Afyon konkordato çeşitleri hususunda da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk

Afyon konkordato çeşitleri