skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Afyon el yazılı vasiyetname

Afyon el yazılı vasiyetname-afyon el yazılı vasiyet nedir, neden yapılır

Afyon el yazılı vasiyetname-afyon el yazılı vasiyet üç vasiyetname türü arasında yapılması en kolay olan vasiyetname türüdür. Genellikle resmi vasiyetname yapılması zor olan durumlarda yapılabilir. Ayrıca kanunen kimseyle paylaşılması gerekmediğinden vasiyetnameyi yapan bahsetmedikçe içeriği ve yapılıp yapılmadığı gizli de kalabilir.

Afyon el yazılı vasiyetname nasıl saklanır?

Ancak el yazılı vasiyetname zorla yaptırılabilir, kaybolabilir,yok edilebilir,tahrif edilebilir. Kişi bunu engellemek adına el yazılı vasiyetnamesini kendi saklayabileceği gibi noter,sulh hukuk mahkemesi vs bir yere açık ya da kapalı olarak tevdi ederek yani bırakarak güvenceye alabilir.

Afyon el yazılı vasiyet yapılış usulü ne şekildedir?

El yazılı vasiyetnamede nitelikli adi yazılı şekil şartı öngörülmüştür.Yani vasiyetçi, bu vasiyetname türünü baştan sona kendi el yazısı ile yazmak ve tarih atarak imzalamak zorundadır. Bilgisayar, daktilo gibi araçlar da kullanılamaz. Burada tarih dahi el yazısı ile yazılmak zorundadır. Tarih gün ay yıl olarak belirtilir. Doktrinde tarihin saptanabilir olması yeterli kabul edilmiştir. Yine misal 1997 tarihini yazacakken 19 bilgisayar çıktısı olsa ama 97 elle yazılsa da geçerli olur. Örneğin 1970 yılı Ramazan Bayramı 4.günü, 70.yaş günüm vb.Aksi takdirde şekil şartlarına uyulmamış olur. Bu durumda vasiyetname şekil noksanlığından yoklukla malul olur ve iptal edilebilir. İmzanın el yazısı ile atılması gerekir. Tarihe bu denli önem verilmesinin nedeni başka vasiyetname vs çıkarsa tarihe bakılmasıdır ve vasiyetname yapanın vasiyetname yapmaya ehil olup olmadığıdır. Başka hiçbir şekilde atılan imza geçerli olmaz. Burada şu akla gelebilir genellikle beyaz bir A4 kağıda yazılıp imzalanan el yazılı vasiyetname ölmek üzere olan vasiyetname yapan tarafından örneğin bir peçeteye,gazete kağıdına yazılabilir mi? Evet teorik olarak bu durumda dahi yapılan vasiyetname geçerli gözüküyor. Örneğin bir mektup da geçerli bir vasiyetname olabilir. Kaldı ki burada vasiyetname yapanın son arzusu aranır vasiyetnamemdir yazmasa dahi iradesi bu yöndeyse geçerli kabul edilmelidir. Yine kullanılan dil Latince,Osmanlıca,Arapça,İngilizce vs olabilir fark etmez

afyon el yazılı vasiyet

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu afyon el yazılı vasiyet olarak da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk